Jeseničtí dokončili rekonstrukci inženýrských sítí

V ulicích Tyršova a Na Úbočí letos proběhla rozsáhlá rekonstrukce inženýrských sítí. Koordinovaná investiční akce za účasti VaK Jesenicka, společnosti Innogy a města Jeseník byla rozdělena do 4 etap.

Jednotlivými vlastníky byly kompletně rekonstruovány páteřní inženýrské sítě, obnovena byla splašková kanalizace a vodovod VaK Jesenicka. Innogy provedlo rekonstrukci plynovodů včetně přípojek a město financovalo obnovu dešťové kanalizace a částečnou úpravu povrchů v ulici Na Úbočí a ve spodní části Tyršovy ulice. Náklady města Jeseník byly hrazeny z rozpočtu města ve výši 2,1 milionu Kč vč. DPH. V současnosti je připravována projektová dokumentace na celkovou rekonstrukci povrchů a veřejného osvětlení v ulici Tyršova.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web spravuje Webklient