Jesenické lesy se potýkají s kůrovcem

Také město Jeseník se ve svých lesích potýká s kůrovcem, na mnoha místech se vyvinula již druhá generace tohoto obávaného brouka. K nepříznivé situaci přispěl také brzký nástup jara s vysokými teplotami a nedostatkem srážek. Město se snaží řešit kalamitní stav vyhledáváním napadených stromů s následnou účinnou asanací.

V příštích týdnech bude probíhat další odstraňování kůrovcem napadených dřevin na Křížovém vrchu nad Smetanovými sady, samotná těžba již začala. „K 15. červenci bylo od začátku roku vytěženo a zpracováno 800 m3 napadených dřevin. Předpokládaná výše kůrovcových těžeb v tomto prostoru dosáhne v druhé polovině letošního roku objemu 2000 m3. Práce pomocí harvestoru se rozběhnou v tomto týdnu,“ uvedla Monika Nepejchalová, vedoucí oddělení majetku. Dříví bude z lesa průběžně odváženo, aby nedocházelo k dalšímu šíření kůrovce. Vzniklé holiny po těžbě musí být dle lesního zákona zalesněny do dvou let od jejich vzniku.

Porosty ve vlastnictví města na Křížovém vrchu jsou zařazeny do kategorie lesy příměstské a lesy se zvýšenou funkcí rekreační. „Město použije k zalesnění pozemků vhodné druhy dřevin pro zpestření druhové skladby. V následujících letech proběhne postupná přestavba smrkového lesa na les smíšený, kde by měly být upřednostňovány právě mimoprodukční funkce lesa,“ vysvětlila Regina Weiserová, vedoucí odboru životního prostředí.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Léto v Česku: Objevte kouzlo Vltavy a jižních Čech

Léto je tady a s ním i doba dovolených a výletů. Pokud plánujete trávit část svých letních dnů doma, v České republice, neměli byste vynechat jižní Čechy, oblast bohatou na historii, kulturu a nádhernou přírodu. A pro všechny milovníky vodních sportů je zde speciální novinka: nová vodácká mapa pro řeku Vltavu.