Jesenice bude mít novou základní školu

Pokud půjde vše podle plánu může na jaře 2019 začít stavba nové ZŠ, která by měla trvat 14 měsíců. Město Jesenice na ni získá dotaci ve výši 221 milionů korun českých.

Ve středu 20. listopadu 2018 obdrželo město Jesenice vyrozumění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o registraci projektu „Nová ZŠ Jesenice“. Což znamená, že po zapracování dvou drobných připomínek a správném průběhu výběru zhotovitele stavby, kterému bude MŠMT dohlížet, bude Jesenici přidělena dotace ze státního rozpočtu ČR ve výši 221 milionů korun.

V tomto okamžiku je vše dokonale připraveno k vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby nové základní školy. Přitom teprve před dvěma lety 5. 12. 2016 město Jesenice obdrželo odsouhlasení dokumentace pro územní rozhodnutí. Za dva roky bylo vedení města pod vedením starostky Radky Vladykové schopné vyřídit vše potřebné k tomu, aby mohlo dojít ke stavbě. Bylo vyřízeno jak stavební povolení, tak financovaní školy z dotací, stejně tak je již zajištěn úvěrový rámec na částečné financování z vlastních zdrojů.

Pro urychlení celého procesu probíhají přípravy na stavbu nové školy již od letošního jara. V současnosti se dokončuje pokládání inženýrských sítí a probíhá stavební úprava křižovatky v místě budoucí školy. Po dokončení stavby křižovatky na jaře 2019 může plynule navázat stavba areálu školy, která by měla trvat max. 14 měsíců.

Nová základní škola v Jesenici vyřeší současný problém s nedostatkem míst pro žáky. Město Jesenice v minulých letech otevřelo dvě detašovaná pracoviště a stávající budova ZŠ a ZUŠ Jesenice v ulici U Rybníka je stále naplněna na maximum své kapacity. Výběrové řízení na ředitele nové ZŠ již proběhlo v říjnu tohoto roku. Vize ředitelky nové ZŠ, Mgr. Šárky Pajačové, je zřídit školu se sportovním zaměřením, nabídnout dětem na výběr několik druhů sportů pod dohledem odborných trenérů. Škola by měla rovněž podpořit vzdělávání s ohledem na rychle se měnící trh práce a jeho globalizaci.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz