Search
Close this search box.

Jaroměřice nad Rokytnou má nově zrekonstruovaný autobusový terminál

V pátek, 31. 8. 2018 v 16:00 bylo slavnostně otevřeno nově zrekonstruované autobusové nádraží, terminál v Jaroměřicích nad Rokytnou.
Původní autobusové nádraží bylo postaveno v osmdesátých letech minulého století. Na dnešní dobu nejen že nevyhovovalo svým rozmístěním jednotlivých stání, úrovní sociálního zázemí výpravní budovy a čekárny pro cestující, komfortu pro cestující, ale také nectilo možnost přestupu z prostředků individuální dopravy na dopravu veřejnou, což je dnes běžné. Proto vedení města už v roce 2013 připravilo rekonstrukci výpravní budovy s čekárnou, sociálním zázemím apod. Projekt byl hotov a akce byla dokonce schválena s finančními prostředky v rozpočtu města. Náklady na opravu samotné budovy byly tehdy ve výši cca 2 mil. Kč. Jenže následně se vedení města dozvědělo, že bude vyhlášena výzva dotačního programu v rámci IROP na rekonstrukci autobusových nádraží. Zástupci města rozhodli, že se nebude opravovat pouze samotná budovu, ale připraví projekt na komplexní rekonstrukci celého autobusového nádraží, kde cca 40 provozu bylo hodně vidět na stavu celého komplexu autobusového nádraží. Projekt na celkovou rekonstrukci byl tedy zpracován, žádost podaná a dotace byla přidělena.

Město získalo dotaci TROP – Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 25 mil. Kč. Dotace pokrývá 90% celkových nákladů. Spoluúčast je 10 %, což je cca 2,5 mil. Kč, což je vlastně zhruba výše, kterou původně plánovali dát z rozpočtu města na opravu pouze samotné budovy. Nyní za těch cca 2,5 mil. Kč opravili úplně celé autobusové nádraží a ještě některé nové prvky přibyly. Samotný nový autobusový terminál má úplně nové dispoziční řešení, v přední části jsou 4 stání, v zadnější části pak další dvě pro dálkové spoje a navíc zde jsou další tři stání jako rezervu, kdyby se počet spojů rozšiřoval. Nyní tyto další 3 rezervní stání budou sloužit jako odstavná plocha pro zájezdové autobusy. Nutno také podotknout, že všechna aktivní stání jsou kryta pěknými, prosklenými a osvětlenými přístřešky. Součástí je také i nově instalovaný digitální informační systém o odjezdech autobusů s jedním velkoplošným panelem uvnitř čekárny nádraží a jedním vnějším. Tento informační systém je bezesporu velkým zpříjemněním a posunem v informovanosti cestujících o odjezdech autobusů. Komfort cestující je také umocněn i zcela novým sociálním zázemím, pěknými prostorami pro cestující v rámci čekání na spoj a celkově se cestování občanů a také i z celého širokého spádového území v tomto dostává na velice pěknou a vysokou úroveň. V rámci rekonstrukce se také podařilo vybudovat v rámci dotace téměř 40 nových parkovacích míst pro osobní automobily, které má naplňovat přestup z individuální dopravy na dopravu veřejnou. To stejné platí i u vybudování uzamykatelných cykloboxů, kterých je celkem pro 32 kol. To vše se vešlo na plochu bývalého nádraží, které se samotnou plochou tehdy vůbec nešetřilo. A dokonce se do tohoto prostoru podařilo postavit novou hasičskou zbrojnici pro 3 zásahová vozidla jednotky požární ochrany města v rámci JPO II. A jakmile to počasí dovolí, doplní se i potřebná zeleň.

Celkově lze hodnotit nově zrekonstruovaný terminál AN jako velmi zdařilý projekt s výraznými a líbivými architektonickými prvky. Stává se tímto tak nejen velice krásným autobusovým nádražím, ale také velice plně funkčním a praktickým prvkem v komfortním zázemí pro cestující v rámci tolik nezbytné veřejné autobusové dopravy.

Samotný provoz nově zrekonstruovaného terminálu AN je od 3. 9. 2018.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Investiční zlato, jistota s hologramem

Švýcarské zlaté slitky s hologramem od rafinerie Argor-Heraeus představují revoluci v oblasti investičního zlata. Nejedná se jen o obyčejné zlaté cihly, ale o vyspělé technologické

Tvorba webových stránek: Webklient