Search
Close this search box.

Jarní počasí odstartovalo stavební úpravy v Břeclavi

V jarních měsících byly, případně budou zahájeny práce na několika stavbách, které významně ovlivní život Břeclavanů.

Smuteční místnost a parkoviště u hřbitova
Stavba finančně nejnákladnější akce tohoto volebního období byla zahájena v červnu 2017, dokončena bude na začátku července letošního roku, náklady přesahují 45 milionů korun. Bude také upraven prostor v okolí hřbitova, kde vzniká i nové parkoviště pro 56 aut.

Saunový svět v krytém bazénu
V letošním roce by měl také vzniknout Saunový svět, moderní wellness zařízení v areálu městského koupaliště, v těsné blízkosti krytého bazénu. Saunový svět bude propojen s krytým bazénem. V současné době je již vybrán dodavatel, stavba by měla být zahájena v co nejkratší době. Akce byla vysoutěžena za 15.675 milionu korun bez DPH.

Cyklověž
Základy pro věž, která umožní bezpečné automatické parkování jízdních kol, byly vybudovány již na podzim. Samotná montáž by měla být zahájena na konci března (podle klimatických podmínek) a věž by měla být zkolaudována v září. Správcem věže bude městská policie. Břeclavská cyklověž bude v pořadí sedmou v ČR, bude mít kapacitu 116 kol. Parkovné bude 5 Kč, město nyní jedná s Českými drahami, že držitelé In-karty by parkovali zdarma. Cyklisté budou mít k dispozici i klasické stojany na kola, které budou před výpravní budovou a za parkovištěm u pošty. Náklady na výstavbu jsou14,7 milionů, 10,7 milionů bude pokryto z dotace.

V těsné blízkosti cyklověže vznikne letos i WC a čekárna pro cestující, kteří využívají autobusové nádraží (4,5 milionu)

Semafory
V pondělí 5. března byla zahájena dlouho očekávaná výměna semaforů na šesti křižovatkách na průtahu městem. Na celou akci má dodavatel maximálně 24 týdnů, v této době je započítán i šestitýdenní zkušební provoz. Náklady 11,5 milionu hradí město ze svého rozpočtu. Navíc budou všechny křižovatky nově nasvíceny a vzniknou na nich bezbariérové přechody.

Oprava ulice Na Zahradách
Již několik měsíců je uzavřena jindy frekventovaná ulice Na zahradách. Mění se zde veškeré inženýrské sítě, následovat bude nová komunikace a chodníky. Město by mělo začít s rekonstrukcí komunikace na přelomu dubna května, hotovo by mělo být v září. Stavba je složitá i organizačně, na ulici se nachází řada firem, které potřebují obsluhovat své objekty. Město proto před zahájením prací svolalo koordinační schůzku všech dotčených subjektů a upravilo harmonogram prací tak, aby komplikace byly co nejmenší.

Cyklostezky Na Hrázích
Na jaře budou provedeny dokončovací práce na hrázích kolem Včelínku a odlehčovacího ramene Dyje, kde byly asfaltové povrchy realizovány již vloni na podzim. Na jaře bude upravena a vyasfaltována také levobřežní hráz Dyje mezi Vídeňským a Bratislavským mostem a také úsek od cukrovarského mostu po Pastvisko, kde vznikne i nové veřejné osvětlení (hotovo bude nejpozději v květnu). Město má zpracován projekt na další pokračování cyklotras na hrázi až za Starou Břeclav.

Úprava rovnice
Poštorané se dočkají úpravy prostranství Na Rovnici, kde se odbývají nejrůznější kulturní akce. Stav této lokality byl dlouhodobě nevyhovující. Zmizí stará asfaltová plocha, kterou nahradí kruhový taneční parket a venkovní podium. Součástí parketu bude také nové osvětlení a jáma pro postavení hodovní máje. V minulém týdnu bylo předáno staveniště, hotovo by mělo být v polovině června.

Úprava sokolovny
Garáž u sokolovny se přebuduje na klubovnu se sociálním zařízením a kuchynkou. Zařízení bude využíváno i při venkovních akcích na dvoře sokolovny. V současné době je vydáno stavební povolení a zpracovává se rozpočet. Odhadované náklady jsou 2-2,5 milionu.

Parkoviště u nemocnice
V pondělí 12. března bylo předáno staveniště nového parkoviště u břeclavské nemocnice. Vznikne zde 264 parkovacích míst, z toho 70 budou využívat zaměstnanci nemocnice. Akce za 14,75 milionu (vč. DPH) bude dokončena do 15. srpna.

Parkoviště na starém autobusovém nádraží
Na začátku března začaly také práce na rozšíření parkoviště na bývalém autobusovém nádraží. Původní kapacita 60 míst se zvýší v první etapě na 90 míst. I nadále bude toto parkoviště sloužit pro dlouhodobé stání, především pro ty, kteří z auta přesedají na vlak. Parkovné bude i nadále 30 Kč/24 hodin.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient