Search
Close this search box.

Jan Paparega: Nedělejte kampaň na problému, za který jste spoluzodpovědní! Privatizovali jste, rozprodali jste a teď mne chcete soudit? Nelžete lidem, nejsou hloupí!

V posledních dnech je velmi diskutovanou otázkou, zda mostecký primátor vyhoví žádosti dvou opozičních uskupení a svolá mimořádné zasedání zastupitelstva, které by mělo schválit rozšíření tzv. opatření obecné povahy, kterým by bylo omezeno vyplácení doplatku na bydlení v celém městě Most či všech bytových domech.

Stávající stav je takový, že ve věci případného rozšíření opatření obecné povahy, jímž jsou v Mostě vybrány lokality, ve kterých se nově nepřiznává doplatek na bydlení, město Most monitorovalo a získalo data o změnách, která z tohoto omezení vyplynula. Tato zpráva byla projednána radou města dne 7.6.2018 a bude předložena i všem zastupitelům na červnovém zasedání. Ve věci úpravy vztahující se např. na město Kladno, které tímto opatřením postihlo bytové domy, bude v nejbližší době jednat ÚS ČR a to na základě stížnosti několika senátorů.

Předsedové dvou zastupitelských klubů podali primátorovi žádost o svolání mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mostu, které se právě problematikou rozšíření zón na celé město mělo zabývat. „Protože podané žádosti nesplňovaly zákonné náležitosti, tj. neobsahovaly podpisy alespoň 1/3 všech členů zastupitelstva, a hlavně proto že vydání opatření obecné povahy není v kompetenci zastupitelstva, ale může o jeho vydání požádat každý zastupitel, který svou žádost dle zákona řádně odůvodní, nebylo mimořádné zasedání zastupitelstva svoláno. Vydání opatření obecné povahy je výkonem státní správy a nikoliv samosprávy. Zastupitelstvo o vydání nebo rozšíření působnosti lokalit, kdy je vyplácení doplatku na bydlení omezeno tedy nerozhoduje. Tato informace byla ze strany opozice dosud záměrně opomenuta proto, aby bylo stávající vedení města a má osoba v očích Mostečanů očerněna. Opatření obecné povahy, které bylo vydáno na vybrané lokality v Mostě z důvodu žádosti podané úřadu v prosinci 2017, také nebylo projednáváno na zasedání zastupitelstva. Kolegové z opozice by si v první řadě měli nastudovat příslušné právní předpisy a odpustit si populistická gesta,“ komentuje situaci primátor Jan Paparega. „Dle informace od tajemnice úřadu byly oba zastupitelské kluby o doplnění jejich žádosti o rozšíření působnosti opatření obecné povahy vyzvány, a proto věřím, že tak učiní a zákonné důvody pro jeho rozšíření předloží. Vždyť opoziční sdružení Mostečané Mostu, za kterým stojí SBD Krušnohor, ovládající téměř 80 % bytového fondu v Mostě musí mít ty nejlepší informace o dění v bytových domech, ve kterých je pověřeným správcem nebo vlastníkem. Jako takový mohl jednat okamžitě, když jsme jako vedení města iniciovali vydání opatření obecné povahy v prosinci a již v rámci vyvěšení nyní platného opatření požádat o jeho rozšíření. Proč to tedy neudělali hned, mají-li potřebné argumenty a odůvodnění? Odpověď je jednoduchá, zákonné důvody nemají a neví, jak to udělat. Proto je nejjednodušší to hodit na druhého a udělat z něj troubu“ doplnil primátor.

Z dosavadních zkušeností s opatřením obecné povahy v Mostě vyplývá, že se v předmětných lokalitách snížilo vyplácení doplatku. Nicméně opatření nemá vliv na přiznávání příspěvku na bydlení, který tvoří hlavní složku pomoci lidem v hmotné nouzi. „Víme, že opatření o nevyplácení doplatku na bydlení samo o sobě situaci ve městě nevyřeší. To vyřeší jen a pouze komplexní právní úprava v systému vyplácení dávek, což potvrdila i ministryně práce a sociálních věcí při nedávné návštěvě Ústeckého kraje“ doplnil primátor.

Důvody stávajícího stavu jsou jasné. Vše odstartovala privatizace městského bytového fondu, ve které došlo k prodeji více než 6000 bytových jednotek. Myšlenka prodeje bytů občanům za příznivých cenových podmínek nebyla jistě zcela zcestná. Lidé získali byty, ve kterých žili za příznivých podmínek. Město ovšem tímto krokem zcela ztratilo kontrolu nad skladbou obyvatel těchto bytových jednotek a tedy i možnost s nimi zatočit. Pominu vágně nastavená opatření v souvislosti s privatizací bytů, která měla omezit to, aby tyto byty získávali pochybné realitky a jiní spekulanti. Co ale nepominu je fakt, že tímto krokem došlo k degradaci cen bytů v Mostě a to nahrálo spekulantům, kteří levně skoupili byty, do kterých nám sestěhovali nepřizpůsobivé občany z Prahy a jiných částí republiky. Pokud by k privatizaci v minulosti nedošlo a bytovým fondem by i nyní disponovalo město Most, jsem přesvědčený, že bychom tyto problémy neměli, stejně jako je nemají např. Pardubice, které se této chyby v minulosti vyvarovaly.

Je až úsměvné, že Sdružení Mostečané Mostu, které bylo u privatizace bytového fondu, na které nejvíce vydělalo SBD Krušnohor, které za tímto sdružením stojí, více jak 8 let zcela ignorovalo situaci uvnitř bytového fondu, který spravovalo a to nejenom v Mostě, ale i v sousedním Litvínově. Že nebyl schopen se svými informacemi rozšířit působnost opatření obecné povahy i na jiné lokality v Mostě, ba dokonce nevyvinout žádnou iniciativu, krom obvinění mé osoby za stav, který tady za jejich vedení vznikl a rozvinul se až do dnešní podoby? Je smutné, že správce bytového fondu, který má daleko více informací a možností, jak zatočit s nepřizpůsobivými občany jen mlčí, přihlíží, a když se mu to hodí do krámu, hodí vinu na někoho jiného.

Nenaříkám, snažíme se dostupnými prostředky stávající stav změnit a chceme o tom jednat s příslušným resortem ministerstva. Jak to ale udělat, když už více jak 8 měsíců nemáme vládu s důvěrou a není s kým jednat? Ihned po ustavení vlády vyvoláme osobní jednání s příslušným ministrem, kde budu apelovat, aby komplexní změny zákonů týkající se např. i hmotné nouze, které jsou v rozpracovanosti, a které připomínkujeme, byly co nejdříve předloženy poslancům k projednání, protože jen komplexní změna příslušné legislativy zaručí, aby se ti, co jsou slušní a pracují nebo pracovali celý život, měli lépe než ti, kteří na stávajícím systému jen parazitují.

Opozici bych rád vzkázal, nechme populismu. Ombudsmanka ani lidi působící v Praze naše problémy neznají a nemají o nich žádné informace. Proto zanechme planých řečí a pokusme se všichni vyvinout maximální úsilí k tomu, abychom docílili legislativních změn, protože to je jediná správná cesta. A občanů bych se rád zeptal, jestli chtějí problém léčit, nebo uzdravit? Já jsem pro druhou variantu.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Pomerančová kůra – vlastnosti a použití

Pomeranče jsou jedním z nejpopulárnějších citrusových plodů. Kromě šťavnaté dužiny lze konzumovat také kůru, která rovněž má mnoho zdravotních vlastností. Proč bychom měli jíst pomerančovou

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient