Search
Close this search box.

Jan Kozdas získal ocenění od Správy národního parku Podyjí

Ocenění Dobrý skutek pro Podyjí obdržel za dlouholetou ochranu kulturní krajiny památkář Jan Kozdas. Vedení Správy parku ocenilo i opravu střechy vranovského zámku vstřícnou k rorýsům a netopýrům či Jana Šumpicha za jeho přínos k mapování a popularizaci podyjských motýlů. Lidé v internetovém hlasování pak nejvíce podpořili šetrnou péči o louky a pastviny v okolí Hnanic, za kterou stojí Pavel Chvatík a znovu i památkáře Kozdase.

Správa parku letos na ocenění nominovala čtyři počiny. Uděluje ho od roku 2012. Jan Kozdas je výraznou regionální osobností, která požívá velkého respektu v odborných kruzích památkové péče i v rámci celonárodním. „Svým celoživotním dílem i osobní sympatií je úzce spjat s regionem Podyjí. Jeho přístup k ochraně zdejší historické a kulturní krajiny a jednoznačná kontinuální snaha o součinnost našich dvou oborů a vzájemnou podporu v koncepčních řešeních i v jednotlivých kauzách přispěly k zachování kulturních i přírodních hodnot zdejší krajiny,“ říká ředitel Správy Národního parku Podyjí Tomáš Rothröckl. Dlouhá desetiletí ovlivňoval a ovlivňuje svou aktivitou i činnost Rady Národního parku Podyjí (dříve Poradního sboru Správy CHKO Podyjí). V neposlední řadě je pozoruhodná a příkladná jeho občanská angažovanost, zejména v Okrašlovacím spolku.

V rámci rekonstrukce střechy vranovského zámku se stavební firmě podařilo zachovat stará hnízda rorýsů a vytvořit nová na vhodných místech po celé délce rekonstruovaných střech. Současně se podařilo obnovit krov tak, aby splňoval podmínky pro letní kolonii netopýra velkého a to bez narušení památkové hodnoty stavby. „Sladit požadavky ochranářů, památkářů a stavařů je někdy dosti složité. V případě rekonstrukce krovů a střechy Státního zámku Vranov nad Dyjí se ale podařilo vše vyladit na výbornou. Přírodní hodnoty zde zůstaly zachovány nejen díky zodpovědnému chování investora, Národního památkového ústavu, ale zejména díky nadstandardnímu přístupu realizační firmy,“ popsala bioložka a náměstkyně ředitele Správy Národního parku Podyjí Lenka Reiterová.

Třetím oceněným se stal Jan Šumpich. Za roky svého výzkumu významně přispěl nejen k odbornému poznání přírody Podyjí, ale i k jejímu přiblížení návštěvníkům, turistům i místním lidem. „Svým tichým způsobem trpělivě mapuje motýlí faunu území a najde i toho nejskrytějšího obyvatele podyjské krajiny. Přijede, zase odjede a po pár letech dodá materiál na vyčerpávající monografii kompletně mapující současnou podyjskou motýlí situaci,“ upřesňuje Reiterová. Pro území tak objevil několik desítek druhů, o jejichž výskytu dosud nebyly žádné údaje.

Bohužel se nám nepodařilo udržet regulérnost hlasování veřejnosti na našich internetových stránkách. Ocenění veřejnosti tak výjimečně dostanou dva nominované počiny. Památkář Jan Kozdas a farmář Pavel Chvatík, který se dlouhodobě stará o pastviny a louky v okolí Havraníků a Hnanic. „Díky pravidelnému sečení jsou jeho louky plné květů, stejně jako barevných motýlů nebo kobylek. Výnos travní hmoty přitom bývá vzhledem k suchým podmínkám a často obtížnému terénu velmi nejistý. Jako jeden z prvních navíc začal v Podyjí provádět extenzivní pastvu koní, díky které se na Hnanicku rozšířilo několik vzácných, na trus vázaných brouků,“ dodává Reiterová.

Správa Národního parku chce oceněním „Dobrý skutek“ poděkovat všem, kteří zvelebují krajinu Podyjí. Všechny nominované i oceněné projekty zájemci naleznou na www.nppodyji.cz/dobryskutek2018

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Tvorba webových stránek: Webklient