Jan Hamáček navštívil policisty v Hradci Králové

(Aktualizováno před )

Vůbec poprvé ve své funkci vyjel oficiálně do Královéhradeckého kraje Jiří Hamáček, ministr vnitra a 1. místopředseda vlády pověřen řízením ministerstva zahraničních věcí. V rámci své návštěvy dne 23. srpna 2018 věnoval téměř dvě hodiny dopoledního programu Královéhradecké policii.

Vedení Královéhradecké policie v čele s ředitelem Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje informovalo pana ministra o vývoji kriminality a objasněnosti v kraji, o statistice nehodovosti, o významných případech, které se v předmětném území udály. Prezentována byla rovněž policejní spolupráce s Polskou republikou, a to na konkrétních příkladech. „V Královéhradeckém kraji došlo od roku 2012 do konce loňského roku k poklesu počtu evidovaných trestných činů o 3 555, což představuje pokles o 32,96 %. Ve stejném období se nám podařilo zvýšit objasněnost evidovaných trestných činů, a to o 17,13 %, což řadí zdejší oblast k těm bezpečnějším v rámci celé České republiky,“ uvedl krátce po jednání s panem ministrem David Fulka, ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje. Kromě výše uvedených témat se i Královéhradecká policie potýká s problémy, které však v obecné míře řeší Policie ČR i v ostatních krajích, a to například nárůstem dopravní zatíženosti či drogovou problematikou a podobně.

Krátce po skončení jednání s vedením Královéhradecké policie si pan ministr prohlédnul odborné pracoviště genetiky, které je jedním z nejnovějších a nejlépe vybavených pracovišť v rámci Policie ČR. Toto vysoce odborně specializované pracoviště pomohlo k objasnění značného množství případů té nejzávažnější trestné činnosti spáchané nejen v teritoriu Královéhradeckého a Pardubického kraje, které jsou tomuto královéhradeckému pracovišti místně příslušné, ale i případů celorepublikové sériové trestné činnosti.

Jen vloni provedlo pracoviště 1208 znaleckých zkoumání a v meziročním srovnání počet požadavků narůstá o cca 10 až 20 %. „Nároky na kriminalistické znalce v odvětví genetiky jsou velmi vysoké, což se týká teoretických znalostí, ale i speciálního vysokoškolského vzdělání, či praktických dovedností. Například odborná příprava jednoho znalce tak trvá minimálně dva roky a ne každý kandidát se dostane až ke kvalifikačním zkouškám na Kriminalistickém ústavu Praha,“ upřesňuje David Fulka.

Po prohlídce pracoviště genetiky se společně s novináři pan ministr seznámil se systémem práce na služebně obvodního oddělení, které je největším v celém Královéhradeckém kraji a do jehož teritoria spadá více než 41 tisíc obyvatel krajské metropole. Návštěva byla poté ukončena krátkým tiskovým briefingem.

„Chci vyjádřit svůj dík všem policistům, kteří tady pracují. Žádné zásadní problémy tady nejsou a z hlediska objasněnosti je Královéhradecká policie na dobrých číslech,“ uvedl Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády, ministr vnitra, pověřen řízením ministerstva zahraničních věcí.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz