Jan Hamáček navštívil krajskou policii

(Aktualizováno před )

V rámci svých plánovaných návštěv krajů navštívil ministr vnitra Jan Hamáček i krajskou policii v Libereckém kraji. Její ředitel, plukovník Vladislav Husák spolu se svým týmem, jej seznámil s bezpečnostní situací v kraji.

V pátek, 24. srpna 2018, zavítal 1. místopředseda Vlády ČR a ministr vnitra Jan Hamáček do Libereckého kraje. Součástí jeho programu byla i návštěva krajské policie, kde jej v zázemí kavárny Pošta osobně přivítal ředitel plukovník Vladislav Husák spolu s náměstky a policisty ze svého nejbližšího týmu. „Pane ministře, jsem velice rád, že jste navštívil náš kraj a mohu Vás tak obeznámit s prací našich policistů, a to napříč všemi službami,” přivítal ministra krajský policejní ředitel plukovník Vladislav Husák.

Liberecký kraj a krajskou policii navštívil ministr vnitra Hamáček v rámci svých plánovaných návštěv krajů a tamních krajských ředitelství. “Moje první návštěva Policie ČR vedla na Policejní prezídium, kde jsem se setkal s nejvyšším vedením české policie a seznámil se s různými činnostmi sboru. Následně vyjíždím na jednotlivá krajská ředitelství, kterých jsem už navštívil několik, přičemž tento týden byl z hlediska návštěv bohatý, navštívil jsem Vysočinu, Karlovy Vary, ve čtvrtek Krajské ředitelství Královéhradeckého kraje a dnes, v pátek, krajskou policii v kraji Libereckém, a doufám, že v dohledné době navštívím i ostatní kraje a udělám si komplexní obrázek, jak to všechno běží,” vyjmenoval svůj velmi nabitý program ministr Jan Hamáček. Současně poděkoval za možnost setkat se s policisty z Libereckého kraje a dozvědět se více o jejich práci na severu Čech.

Náplní více jak hodinového jednání bylo představení Libereckého kraje z pohledu bezpečnosti. Plukovník Husák ministra vnitra informoval o trendech a vývoji kriminality v Libereckém kraji za posledních osm let, tedy od oficiálního zřízení kraje v roce 2010.„Kriminalita má jednoznačně sestupnou tendenci. Zatím co v roce 2010 jsme se potýkali s téměř čtrnácti tisíci trestnými činy, dnes je situace o dost jiná. Kriminalita meziročně v průběhu těch 8 let různě kolísala, nicméně nyní řešíme o téměř jak polovinu trestných činů méně, zhruba kolem osmi a půl tisíce. Oproti minulým letům se liší i skladba kriminality. Převažují delikty majetkové, hospodářské, ale oproti jiným letům se nově potýkáme i s kriminalitou páchanou v tzv. virtuálním prostředí, tedy na internetu, sociálních sítích, apod. V souvislosti s poslední zmiňovanou kriminalitou máme zřízené i speciální pracoviště analytické a kybernetické kriminality, které se zaměřuje na odhalování protiprávního jednání právě v kyberprostoru,“ sdělil krajský ředitel Vladislav Husák.

Krajský ředitel informoval ministra vnitra také o speciálním týmu kriminalistů zaměřujících se na potírání „drogové“ kriminality, tzv. Toxi týmu, který byl zřízen v březnu 2014. „Jeho zřízení bylo z našeho pohledu více než nutností. Nacházíme se na tzv. trojzemí a jsme jakýmsi tranzitem pro osoby, které se výrobou a distribucí drog zabývají. Přes náš kraj se převážejí léky k výrobě psychoaktivních látek, ale probíhá také ‘intenzívní spolupráce’ pachatelů při distribuci drog právě na území Polska, Česka a Německa,” informoval Vladislav Husák. S tím jdou samozřejmě ruku v ruce nejen opatření represivní, ale i preventivní. “Nejsou tu již ničím výjimečným ani společné trojčlenné hlídky, kdy naši kolegové spolu s polskými i německými policisty monitorují situaci v příhraničních oblastech,” doplnil Husák.

Krajský ředitel rovněž ministru vnitra přiblížil další témata a priority, na které se policisté zaměřují, a to jak v oblasti dopravní, tak i veřejného pořádku či po linii kriminální policie. Zmínil též aktuální téma podstavů uniformovaných mužů a žen u sboru, kterých u krajské policie chybí více jak šest desítek a nutnosti stále aktivních náborových kampaní.

První místopředseda Vlády ČR a ministr vnitra následně policisty informoval o jednáních, která vede s vládou a odbory v souvislosti s navýšením finančních prostředků pro bezpečnostní sbor. “Udělám vše pro to, aby z hlediska rozpočtového provozu peníze pro policii byly, je to pro mě naprostá priorita a pak se můžeme bavit o dalších koncepčních věcech, které jsou před námi,” sdělil ministr.

Ministr následně po seznámení se s informacemi o kriminalitě a zatíženosti policistů v Libereckém kraji zhodnotil, že i ze statistik, do kterých měl možnost nahlédnout, vyplývá, že právě Liberecký kraj, s ohledem na kraje, které doposud navštívil, je asi více zatíženější. “Zřejmě je to dáno historicky, ale i geograficky, ale navíc každý region je i specifický s ohledem na skladbu kriminality,” podotkl ministr. “A proto vám chci poděkovat za aktivitu, kterou tu vynakládáte, za práci, chci poděkovat za to, co děláte. Já pak, i z hlediska ohodnocení a pracovních podmínek, budu dělat vše pro to, aby policisté od sboru neodcházeli, aby byla pro ně služba atraktivní,” sdělil na závěr svého setkání s vedením krajské policie ministr vnitra Jan Hamáček. Před odjezdem ještě převzal od krajského ředitele Vladislava Husáka věcný dar a podepsal pamětní kroniku krajského ředitelství.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz