Jak na pronájem bytu v Olomouci, jste-li majitelem – za co zodpovídáte vy a za co nájemce

Pronájem bytu. Olomouc, Brno, Znojmo či jiné město - všude musíte se řídit stejným občanským zákoníkem a souvisejícími předpisy. Jak rychle uskutečníte pronájem v Olomouci bude závislé na místní nabídce a poptávce i na tom, v jakém stavu a v jaké čtvrti váš byt je.

Pronájem bytu. Olomouc, Brno, Znojmo či jiné město – všude se musíte řídit stejným občanským zákoníkem a souvisejícími předpisy. Jak rychle uskutečníte pronájem v Olomouci bude závislé na místní nabídce a poptávce i na tom, v jakém stavu a v jaké čtvrti váš byt je.

Práva a povinnosti nájemníka i majitele bytu občanský zákoník velmi přesně stanovuje a vymezuje, není tedy na škodu se s ním obeznámit ani v případě, že si byt pronajímáte. Jste-li majitelem nemovitosti, měli byste zákon prostudovat důkladně, protože jak praví rčení, neznalost zákona neomlouvá a i nájemníci mají v současné době svá vymahatelná práva. Tedy i v případě, že vaše požadavky na chování nájemníků budou přemrštěné a příliš restriktivní, nemusí nakonec platit, i když jste je napsali do smlouvy, protože zákon to vidí jinak.

Pronájem bytu Olomouc: smlouva o nájmu bytu musí být uzavřena písemně a musí obsahovat tyto údaje obou stran:

 • jméno a příjmení,
 • trvalé bydliště,
 • rodné číslo (datum narození),
 • číslo občanského průkazu.

Smlouva musí obsahovat i další náležitosti včetně předmětu nájmu. V případě pronájmu bytu jsou to údaje o přesné adrese, patře a čísle bytu. Uvádí se také počet místností a jejich rozměry a příslušenství i zařízení bytu.

Způsob stanovení výše nájmu se dá rozdělit do dvou základních částí:

 1. Samotný nájem – tedy částka, kterou inkasujete vy jakožto majitel za to, že poskytujete k užívání svůj majetek další osobě.

  Stanovení výše samotného nájmu bez služeb byste měli dobře zvážit s přihlédnutím k dalším okolnostem a řídit se trhem. Cena by neměla být přemrštěná s ohledem na lokalitu nebo na stav nemovitosti, svoji roli hraje například i míra zařízení bytu nábytkem. Měla by se pohybovat v podobném rozmezí jako u ostatních bytů stejné kategorie. Pronajímáte-li svůj první byt, určitě se vyplatí podívat se na “konkurenci” na inzertních webech, nebo se obrátit o radu na realitní kancelář, která vám může pomoci nejen se stanovením výše nájmu, ale i se sepsáním smlouvy nebo s hledáním vhodného nájemníka.
 2. Zálohy na služby spojené s užíváním bytu, jejichž jednotlivé položky by měly být ve smlouvě podrobně rozepsány:
 • zálohy na služby spojené s provozem domu (výtah, fond oprav, osvětlení spol. prostor, atd.),
 • zálohy na elektřinu, plyn a vodu (zda jsou přes majitele nebo si je sjednává nájemník sám),
 • úklid společných prostor domu (pokud ho nájemníci neobstarávají sami),
 • paušál za provoz TV a internetu (pokud jsou tyto součástí nájmu).


Standardně by měl majitel bytu jedenkrát ročně předkládat nájemníkovi vyúčtování za tyto služby a vyřešit s ním přeplatek či nedoplatek podle toho. jak je uvedeno ve smlouvě. Služby lze požadovat i paušálně, a pak není třeba dělat roční vyúčtování, i to ale musí být uvedeno ve smlouvě.

Za co obvykle ručí nájemník a za co majitel?

Jak jsme psali již úvodem, všechna práva a povinnosti nájemce i pronajímatele velmi přesně a podrobně popisuje občanský zákoník. Přesto lze určité věci vymezit smlouvou, jedná se například o pravidla pro přítomnost domácích mazlíčků nebo o kouření v bytě.

Majitel bytu má povinnost:

 • řádně předat nájemníkovi byt do užívání
 • udržovat byt po dobu nájmu ve stavu způsobilém k užívání
 • hradit opravy náročnější a dražší než 1000 Kč
 • umožnit nájemníkovi chovat v bytě zvíře

Nájemník má povinnost:

 • umožnit po dohodě majiteli přístup do bytu za účelem oprav i kontroly bytu
 • nesmí dát byt do podnájmu další osobě bez písemného svolení majitele
 • hradit drobné opravy až do výše 1000 Kč, které vzniknou z běžného provozu a užívání bytu
 • musí dodržovat pravidla potřebná pro chov zvířete

Vzor nájemní smlouvy lze velmi snadno nalézt na internetu a pro základní orientaci v problematice vám může dobře posloužit. Pokud nejste zběhlí v této problematice a nechcete se obrátit na realitní kancelář o pomoc, můžete zkusit bezplatnou právní poradnu, nebo si můžete nechat za jednorázový poplatek nechat připravit smlouvu na míru. Nevíte-li si rady s odhadem ceny, pomůže vám online kalkulačka, která po zadání parametrů vypočítá cenu nemovitosti v rámci lokality bytu a momentální situace na trhu.

Foto: Eurobydleni.cz

Sdílejte článek

Přečtěte si také

SPORT PORADNA: Jak na výběr těch nejvhodnějších kopaček

Milujete fotbal a poohlížíte se po té správné obuvi na kopanou? Poradíme vám s výběrem fotbalových kopaček. Můžeme začít tím, že se zamyslíme nad tím, jaký typ hřiště budete nejčastěji hrát, jaký je váš herní styl a jaký rozpočet máte na kopačky vyčleněný. To vám pomůže zúžit možnosti a snáze se rozhodnout.

Policie oznámí, kdo může za výbuch a smrt v dole OKD před vánoci 2018

Dne 20. prosince 2018 došlo na dole ČSM Sever ve Stonavě, okres Karviná, k výbuchu metanu. Při výbuchu zahynulo 13 horníků (1 Čech a 12 Poláků) a dalších 7 bylo zraněno. Tři horníci byli hospitalizováni v Ostravě a Karviné, přičemž jeden z nich byl ve vážném stavu. V lednu 2019 vznikl společný vyšetřovací tým složený z justičních a policejních orgánů Polské a České republiky. Nyní mezinárodní tým oznámí výsledky vyšetřování.