Search
Close this search box.

Jablonec už ví, jak bude vypadat budoucí terminál

Architektonická soutěž úspěšně proběhla a Jablonec má jasno o podobě nového dopravního terminálu. Závazné stanovisko odborné poroty potvrdili jablonečtí radní ve čtvrtek 15. března. Stavba za cca 200 milionů korun by měla vyrůst do roku 2022. Autorem jejího návrhu je studio DOMYJINAK architekti.

„Jsem hrdý na to, že se nám v Jablonci podařilo architektonickou soutěž zorganizovat a úspěšně dotáhnout do konce. Je to velmi komplikovaná záležitost, v níž je potřeba vyhovět legislativě, požadavkům České komory architektů (ČKA) i požadavkům a potřebám města. Některá města si na tomto procesu vylámala zuby a velmi mě těší, že Jablonec byl v tomto ohledu úspěšný. Děkuji všem, kteří se na přípravě a organizaci soutěže podíleli a odpracovali mnoho hodin,“ říká primátor Petr Beitl.

Předmětem architektonicko-urbanistické soutěže byl návrh Terminálu veřejné osobní dopravy v Kamenné ulici s parkovacím domem a bezbariérovým propojením s vlakovou zastávkou. Do soutěže, která byla vyhlášená loni v září, přišlo celkem devět návrhů, jeden byl stažený a dalších osm prošlo expertním vyhodnocením. To vyloučilo tři návrhy pro nesplnění závazných podmínek soutěžního zadání. Z pěti zbylých pak odborná porota vybrala dva nejlepší a určila jejich pořadí.

„Všechny návrhy byly zajímavé. Někteří architekti se soustředili na precizní vyřešení dopravní problematiky, jiní se zase více zabývali architekturou. Jen pět splnilo závazné požadavky, dva z nich byly výrazně propracovanější a pro zadavatele, tedy město, vhodnější, schopné postoupit do další fáze soutěže,“ vysvětluje náměstek pro rozvoj města Lukáš Pleticha. „Jelikož byly dva, druhé kolo, které bylo podmíněné účastí tří návrhů, se nekonalo. Porota udělila 1. a 2. pořadí návrhům, které se rozhodla ocenit, třetí pořadí neurčila,“ dodává Pleticha s tím, že porota doporučila udělit ceny v původní výši, tedy za první cenu 600 000 Kč návrhu č. 4, za druhou cenu 400 000 Kč návrhu č. 1.

1. cena
DOMYJINAK architekti / Václav Dvořák, Petr Šikola, Jan Černoch, Adam Bohatý, Kristýna Bednářová, Hana Klapalová – Praha – CZ
2. cena
SIEBERT + TALAŠ / Jolana Foglová, Peter Hrebík, Marek Winkler, Matúš Brandner, Matej Siebert, Roman Talaš – SK

„Diskuse nad předloženými návrhy byla na vysoké odborné úrovni, zvažovali jsme celou řadu faktorů a posuzovali je z různých hledisek včetně dopadu stavby na život v Jablonci,“ komentuje rozhodování poroty náměstek primátora a jeden z jejích členů Miloš Vele. „Nakonec jsme se jako porota na vítězném návrhu jednomyslně shodli,“ konstatuje.

„Budoucí politická reprezentace, která vzejde z voleb na podzim tohoto roku, má připravený kvalitní projekt a Jablonec má nyní šanci mít ve svém centru budovu nejen moderní a funkční, ale i s vysokou estetickou a architektonickou hodnotou. Škoda, že podobná diskuze neproběhla v roce 2009 před odprodejem strategického pozemku pro Obchodní dům Central. Dnes mohla tato budova vypadat jinak,“ dodává primátor Petr Beitl.

Vyhlášení otevřené urbanisticko-architektonické soutěže je složitý proces. Jen vypracovat její zadání trvalo téměř rok. Nezávislým organizátorem a administrátorem soutěže se na základě expertní zakázky stala společnost MOBA Studio, s. r. o. Vyhlášení soutěže se právě kvůli preciznímu zadání posunulo z původně plánovaného července na září loňského roku. „Odklad se ale vyplatil. Soutěž o návrh terminálu proběhla přesně podle zákona o zadávání veřejných zakázek s podmínkami architektonické soutěže dle řádu České komory architektů,“ konstatuje Lukáš Pleticha. Za organizaci architektonické soutěže město zaplatí více jak 900 tisíc korun bez DPH.

„Tato soutěž byla velmi exaktně zadána a důraz kladený zadavatelem na komplexnost zpracování připravovaných soutěžních dokumentů i na samotné soutěžní návrhy měl opodstatnění – Jablonec hledal prostřednictvím této soutěže kvalitního partnera pro realizaci nelehkého dopravně-urbanistického záměru. Jsme velmi potěšeni výsledkem náročné soutěže a jsme přesvědčeni, že zadavatel získal kvalitní projektový tým pro nadcházející roky spolupráce,“ říká k celé soutěži za její organizátory Igor Kovačević z MOBA Studio.

V patnáctičlenné porotě vedle nezávislých odborníků z řad renomovaných architektů zasedli i členové vedení města a jablonečtí zastupitelé. Předsedou poroty byl jmenován jablonecký architekt Petr Kopal a místopředsedou architekt Jiří Suchomel, mimo jiné profesor fakulty umění a architektury TU Liberec.

Následovat bude takzvané jednací řízení bez uveřejnění, ve kterém se město dohodne s jedním z vítězných týmů na spolupráci, z níž vzejde projektová dokumentace a na jejím základě i přesnější odhad nákladů. Žádosti o dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na stavbu terminálu a parkovacího domu bude statutární město Jablonec nad Nisou předkládat v rámci výzvy IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou pravděpodobně v roce 2019.

„Výběrem a potvrzením vítězného návrhu ale naše cesta za dopravním terminálem zdaleka nekončí, naopak. Následovat bude další mravenčí práce na přípravě projektu a žádostí o dotace a také soutěž na zhotovitele celé stavby,“ připomíná primátor Beitl. Stavba terminálu osobní veřejné dopravy s parkovacím domem je úzce spojená s dalším projektem zařazeným v IPRÚ, tím je prodloužení tramvajové trati. Tíha administrace i realizace této záležitosti leží na Dopravním podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient