Hlučínští chtějí komisi k zeleni. Podél Ostravské se skácí jen topoly, zeravy zatím zůstanou

Padesátka diskutujících zasedla v pondělí 10. září k rozpravě u kulatého stolu, který se věnoval péči o městskou zeleň v Hlučíně. Byli mezi nimi odborníci, představitelé města i občané. Výsledkem je doporučení budoucí městské radě, aby zřídila speciální komisi, která se bude tématem systematicky zabývat. Nejbližší kácení stromů je v plánu už v říjnu, původní záměr se ale mění v souladu s požadavky obyvatel města.

Budoucí komise, jejíž vznik doporučilo už březnové veřejné fórum a teď ho žádali účastníci diskuze u kulatého stolu, by měla být složena z velké části z odborníků, ale měli by v ní být zastoupeni také občané.

„Obyvatelům města, jak ukazují veřejné diskuze ke kácení stromů, na stavu městské zeleně opravdu záleží. To nás těší. Byť bylo kácení v poslední době vesměs oprávněné, lidem někdy chyběly informace o důvodech takového postupu. I to se musí v budoucnu změnit,“ řekl starosta Hlučína Pavel Paschek.

Na říjen se aktuálně připravuje obměna stromové aleje podél ulice Ostravské nad Zámeckým parkem. Přestárlé, krátkověké topoly tam nahradí ušlechtilé, dlouhověké lípy.
„Město Hlučín spolu s Ředitelstvím silnic a dálnic, kterému patří část pozemků, v říjnu vykácí pouze topoly, a dále jednu hrušeň, tři javory a jednu lípu, které také už nejsou vitální. Hned v listopadu vysadí 33 lip velkolistých Orebro. Keřové patro sestávající hlavně ze zeravů, nakonec zatím ponecháme, aby alespoň částečně chránilo mladé stromy zejména před před negativními vlivy z dopravy na velmi frekventované komunikaci,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Hlučín Soňa Prášková.

Zeravy jsou sice už poničené hlavně solí ze silnice, úlohu ochrany mladých stromů zatím ale splní. Zhruba za dva až tři roky je nahradí nové keře, konkrétně 85 kusů svídy dřínu a 277 kusů pámelníku bílého. Rozložením obnovy zeleně podél Ostravské ulice do dvou etap s větším časovým odstupem se zamezí úplnému otevření celého zeleného lemu podél komunikace I/56, kterého se občané obávali.

Kácení stromů rostoucích na pozemcích města i sázení nových lip budou zajišťovat pracovníci TS Hlučín.
Na novou výsadbu dostalo město dotaci přes 147 tisíc korun z Nadace ČEZ v rámci grantového řízení Stromy 2018, které podporuje liniovou výsadbu dřevin v podobě alejí, stromořadí a zelených bariér proti větru a prachu.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Investiční zlato, jistota s hologramem

Švýcarské zlaté slitky s hologramem od rafinerie Argor-Heraeus představují revoluci v oblasti investičního zlata. Nejedná se jen o obyčejné zlaté cihly, ale o vyspělé technologické

Tvorba webových stránek: Webklient