Hejtman Moravskoslezského kraje ocenil handicapované umělce

(Aktualizováno před )

U příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených udělil hejtman kraje Ivo Vondrák ceny umělcům s handicapem. Vítězná díla i další tvorbu umělců se zdravotním postižením si ve čtvrtek 29. listopadu 2018 zájemci mohou prohlédnout v Galerii výtvarného umění v Ostravě na výstavě Svět kolem nás.

Ocenění handicapovaným umělcům předal hejtman kraje v rámci vernisáže výstavy Svět kolem nás. „Lidé mívají tendenci brát své zdraví jako samozřejmost. Proto je dobré si čas od času uvědomit, že s námi žijí i ti, ke kterým se osud nechoval přívětivě. Moravskoslezský kraj na tyto lidi myslí nejen v rámci sociální oblasti. Podporujeme sportovce s handicapem, příležitosti se snažíme vyrovnávat i v oblasti kultury. Tvorba handicapovaných umělců může pomoci tomu, aby se lépe začlenili do společnosti a cítili se být její součástí,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák a dodal, že kromě ocenění předá výhercům i finanční ohodnocení. „Mezi vítězná díla rozdělíme 50 tisíc korun. Řekl bych ale, že pro tyto umělce je mnohem cennější, že díky jejich tvorbě lidé lépe pochopí život, problémy a vnímání světa handicapovaných,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák.

První místo a finanční ocenění 25 tisíc korun získal Petr Kubal za kresbu tuší s názvem Pohodář. Za kolektivní dílo Květinová variace získali ocenění a 15 tisíc korun klienti ostravského denního stacionáře Žebřík Tereza Zahrajová, Karolína Vondroušová, Zuzana Kučerová a Martin Volf. Tito umělci společně vytvořili malbu akrylovými barvami na bambusovou roletu. Za mozaiku s názvem Poušť byla oceněna Tereza Šmídová, která obdržela odměnu 10 tisíc korun.

Čestná uznání si převzali Miroslava Domesová, Miluše Martínková, Petra Ďurková, Zdeňka Vlčková a Anežka Neužilová za sérii heraldických znaků Ostravy a tří jejích městských částí. Za básnickou sbírku ULICÍ DOLOROSA si čestné uznání odnesl Ondřej Hložek.

Vítěznou tvorbu si mohli zájemci prohlédnout v proběhu celého dne v Galerii výtvarného umění v Ostravě. Součástí výstavy byla také díla, která vznikla díky stejnojmennému projektu Svět kolem nás. V průběhu celého roku měli handicapovaní umělci možnost navštěvovat dvě desítky výtvarných dílen, které byly přímo určené pro dospělé s postižením zraku, nevidomé a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením.

„Problematika hendikepu je pro Galerii výtvarného umění v Ostravě důležitá a jsem moc rád, že se hendikepovaným s podporou Moravskoslezského kraje můžeme intenzivně a opakovaně věnovat už tolik let,“ uzavřel ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě Jiří Jůza.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz