Havlíčkobrodská nemocnice zavedla jako první na Vysočině novinku pro onkologické pacienty

(Aktualizováno před )

Onkologické oddělení zavedením Cyto-Setu zajistilo bezpečnou přípravu i aplikaci léčiv při chemoterapeutické léčbě. Jako první v nemocnicích Kraje Vysočina zavedlo tuto novinku v infuzní terapii do praxe pro pacienty stacionáře. Přináší bezpečí pro zdravotníky i pacienty.

Chemoterapeutická léčba představuje z pohledu infuzních terapií jednu z nejnáročnějších a nejobtížnějších procedur. Mezinárodní směrnice proto předepisují pro nakládání s cytostatiky zvláštní postupy zaručující snížení možných rizik v celém procesu od přípravy léku, přes jeho aplikaci až do okamžiku likvidace použitých prostředků po ošetření pacienta. “Použití soupravy Cyto-Set zaručuje nejenom snížení rizik kontaminace pro zdravotníky, ale zaručuje především bezpečné podání léku pacientovi. Minimalizuje lékovou inkompatibilitu, mikrobiologickou kontaminaci, kontaminaci částicemi, chybnou medikaci či poranění,” shrnula výhody staniční sestra oddělení Martina Opatová. Chemoterapeutická infuzní léčba je tedy aktuálně podávána pacientům prostřednictvím tohoto setu, který zjednodušuje a zároveň zefektivňuje celý proces podání léčby, neboť jde o uzavřený systém prostřednictvím automaticky uzavíratelných a zpětných ventilů. Při manipulaci nedochází k žádnému rozpojování prvků soupravy. Díky bezjehlovým ventilům se také výrazně snížilo riziko vzduchové embolie. Neboť devadesát procent onkologických pacientů má zajištěn trvalý žilní přístup, který je pro pacienta bezpečnější a méně stresující, havlíčkobrodská nemocnice se snaží zvyšovat bezpečnost i v oblasti péče o žilní katetry. Zamezit infekcím žilních vstupů nově pomáhá SwapCap, jakýsi speciální uzávěr, který udržuje povrch ventilu dezinfikovaný až po dobu sedmi dní.

Převzato ODTUD

Diskuze

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz