Search
Close this search box.

Hasiči se zúčastnili cvičení Výpadek 2018. Zkoumali dopad dlouhodobého výpadku elektřiny na obyvatelstvo

Cvičení se kromě pořádajících hasičů zúčastnili zástupci úřadů a organizací ze sféry energetiky, telekomunikací, dopravy, zdravotnictví, sociálních věcí, školství, služeb, životního prostředí či veřejné správy. Během vichřice Herwart na konci října loňského roku zasahovali hasiči u více než 700 událostí. Nejčastěji se jednalo o popadané stromy, které velmi často poškodily elektrické vedení. V důsledku těchto událostí bylo v kraji 69 obcí postiženo částečným nebo i úplným výpadkem dodávek elektřiny. Řešení obnovy dodávek elektřiny a především zajištění základních potřeb a služeb pro obyvatele do doby obnovení dodávek bylo jedním z hlavních úkolů krizového štábu kraje, který při vichřici zasedal. Stejný cíl mělo i cvičení Výpadek 2018, které připravil Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje ve spolupráci s Krajským úřadem Karlovarského kraje. Cvičení bylo realizováno jako odborná diskuze pracovních skupin složených z pozvaných odborníků. V prostorách krajského úřadu diskutovali členové jednotlivých skupin o důsledcích a možnostech řešení při výpadku elektrické energie po dobu jedné hodiny až čtyř dnů.

Účastníci cvičení byly rozděleni do šesti skupin podle svého zaměření. Jednalo se o skupinu základních a ostatních složek IZS, skupinu dodavatelů energií, skupinu zdravotnictví, sociálních věcí a školství, skupinu služeb z oblasti komunikací, dopravy, pošty a obchodů, skupinu životního prostředí, zemědělství a potravinářství a skupinu úřadů a krizového řízení ve veřejné správě. Celkem se cvičení zúčastnilo sto osob. Výsledky z jednotlivých debat budou sloužit pro analýzu dopadů dlouhodobého výpadku elektrické energie v jednotlivých sférách s určením priorit pro zajištění základních lidských potřeb a služeb v postižených oblastech.

Součástí cvičení byl dotazník určený pro obyvatele kraje, který měl zmapovat připravenost obyvatel na dlouhodobější výpadek dodávek elektrické energie. Dotazník vyplnilo 1826 respondentů. Z následného vyhodnocení například vyplynulo, že naprostá většina obyvatel nemá k dispozici náhradní zdroj elektrické energie, zároveň mají velmi omezené zásoby pitné vody a trvanlivého jídla pro déletrvající krizový stav. Kompletně zpracované výsledky ankety i výstupy ze cvičení budou sloužit jako podklad pro jednání bezpečností rady kraje.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Pomerančová kůra – vlastnosti a použití

Pomeranče jsou jedním z nejpopulárnějších citrusových plodů. Kromě šťavnaté dužiny lze konzumovat také kůru, která rovněž má mnoho zdravotních vlastností. Proč bychom měli jíst pomerančovou

Tvorba webových stránek: Webklient