Hasiči Okrsku Nýřansko se účastnili výcvikového tábora nedaleko obce Úherce

(Aktualizováno před )

Tak jako již tradičně i letos se uskutečnil Výcvikový tábor Okrsku Nýřansko. Jednotky požární ochrany mají možnost v průběhu pátku, soboty a neděle procvičit témata povinných příprav jak na teoretické úrovni, tak i při praktických výcvicích. Lektoři jsou pak vybíráni z řad členů jednotek požární ochrany, v případě složitějšího nebo specifického tématu se pak ujímají jejich odborně způsobilí kolegové.

Letošní a to již 9. ročník výcvikového tábora se konal nedaleko obce Úherce v termínu od 8. do 10. června. Jak je již zvykem, výcvikový víkend započal v pátek taktickým cvičením, do kterého byly zapojeny všechny jednotky Okrsku Nýřansko. Tématem cvičení bylo zásobování požární vodou a vytváření provizorních čerpacích stanovišť na vodních tocích v době katastrofálního sucha. Každá jednotka měla za úkol si předem vytipovat ve svém katastru takový vodní toky nebo vodní dílo, které má pokud možno stabilní a trvalý tok vody i v suchých obdobích. Jednotky pak v rámci cvičení provedli i odhad vydatnosti daných zdrojů, aby v případě potřeby měly představu, jak rychle je možno na daných místech čerpací stanoviště zřídit a jakou rychlostí a v jakých objemech je možno provádět dodávky požární vody.

Dalším tématem, jehož procvičení probíhalo rovněž v pátek, je téma z problematiky CO. Tímto tématem bylo zřízení týlového zabezpeční a stavba tábora, jako prvku nouzového ubytování. Toto téma pak probíhalo na místě, kde jednotky strávily celý zbytek výcvikového víkendu. Jednotky, které disponují prostředky pro týlové zabezpečení, si zde pak mohli ověřit a osvěžit techniku stavby a zprovoznění těchto prostředků. Těmito prostředky jsou pak zejména vojenské stany, nafukovací stany, ale i polní kuchyně.

Sobotní program byl typický tím, že účastníci výcvikového tábora byli rozděleni do čet a témata školení pak byla proškolována po menších skupinách. Témata pro sobotní dopoledne byla: Věcné prostředky užívané v požární ochraně; Požáry skládek pevných odpadů a požáry s přítomností tlakových lahví; Práce na žebřících. Hasiči si zde prošli detailněji specifika jednotlivých témat. Pro některé, zejména mladší kolegy, tato témata byla novinkou, starší a zkušenější si pak rádi připoměli věci jako technické paramatetry vybavení, které používají, správné postupy a volby hasiv při požárech skládek nebo pak pravidla při použití nastavovacích žebříků.
Témata zmíněných 3 bloků pak vystačila na celé dopoledne a tak bylo školení přerušeno až těsně před 12. hodinou, aby se cvičící občerstvili jídlem uvařeným v polní kuchyni.
Odpolední zaměstnání bylo uzpůsobeno teplému, už téměř letnímu počasí a probíhalo u nedalekého přírodního koupaliště. Odpolední tématem byly druhy vodních čerpadel v požární ochraně a jejich použití. Jednotky se pak navzájem seznámily s čerpadly, které používají jejich kolegové z okrsku. Měli si možnost vyzkoušet použití, obsluhu a výkon čerpadel a těsně před ukončením odpoledního bloku pak byla zapojena všechna čerpadla naráz a náhodným divákům se tak naskytla zajímavá podívaná.

Sobotní plán tak byl naplněn a v pozdním odpoledni bylo možno přivítat návštěvníky z řad rodinných příslušníků a zástupců zřizovatelů některých jednotek.

Nedělní dopoledne se pak odehrávalo ve znamení Zdravotní přípravy a Zásad bezpečnosti zásahu na železnici, v blízkosti železnizničních tratí a požáry trakčních hnacích vozidel. Téma zdravotní přípravy nám pomohlo osvěžit si zásady poskytování první předlékařské pomoci. Zdravotní příprava byla školena členem JSDHO Zbůch Davidem Uzlíkem, který je příslušníkem ZZS v Sušici. Duhým tématem spojeným se zásahy na železicích nás pak provedli přímo hasiči HZS SŽDC z Plzni. Zde jsme měli možnost nahlédnout do vybavení, kterým drážní hasiči disponují a rovněž si pak vyslechnout rizika a specifika jejich zásahů.
Závěrem si dovolujeme poděkovat obci Úherce za to, že jsme mohli výcvikový tábor uskutečnit na jejím katastru, lektorům za přípravu, kterou školení věnovali a Sboru dobrovolných hasičů ze Zbůchu za přípravu stravy pro účastníky výcvikového tábora.

Výcviku se zúčastnilo cca 80 členů jednotek požární ochrany z obcí:

Zbůch
Líně
Vejprnice
Nýřany
Rochlov
Heřmanova Huť
Lochousice
Blatnice
Přehýšov

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz