Hasiči Jihočeského kraje varují před zapálenými svíčkami na adventních věncích

(Aktualizováno před )

Zapálenými svíčkami především na adventních věncích si v následujících dnech a týdnech budeme zpříjemňovat předvánoční čas. Až tak učiníme, měli bychom si uvědomit všechna rizika, která může otevřený plamen přinést.

Naše domácnosti jsou dnes doslova přeplněny vysoce hořlavými materiály. Koberce, čalounění, záclony – to vše je vyrobeno z umělých vláken, které snadno hoří. Požáry v bytech se právě kvůli těmto vysoce hořlavým materiálům rychle šíří a mohou během několika málo minut způsobit značné nejen materiální škody, ale především újmy na zdraví či dokonce životech.

Musíme stále myslet na to, že zapálená svíčka na adventním věnci je stále a pořád otevřený oheň a je třeba s ní tak zacházet!

Abychom se podobným nepříjemným událostem vyhnuli, uvádí hasiči několik užitečných rad:

Důležitý je výběr svíček. Do adventního věnce použijte svíčky, které jsou pro věnce určené. Klasické svíčky (určené např. do svícnů) nejsou pro adventní věnce příliš vhodné, neboť brzy prohoří a mohou věnec, který je často vyroben z hořlavých materiálů, zapálit. Pod každou svíčku v každém případě dejte nehořlavou podložku. (pozn. adventní věnce bez ochranných podložek pod svíčkami mohou sloužit jen jako dekorace a v žádném případě bychom je neměli zapalovat. Riziko, že nám věnec vzplane, je velké.

Pro adventní věnce je důležité vybrat vhodné místo. Měl byt být umístěn na stabilní nehořlavé podložce, která brání přímému kontaktu hořící svíčky s podkladem a zároveň je v dostatečné vzdálenosti od dalších hořlavých materiálů. Rozhodně otevřený oheň nedávejte k oknům do průvanu, blízko záclon, do těsné blízkosti sedaček či jiných textilií, ani na poličku, skříň nebo televizi, neboť oheň se rychle přenese na nábytek a zařízení bytu.
Rizikovým faktorem jsou i děti nebo zvířata, jejichž vynalézavost často nezná mezí. Děti baví svíčky sfoukávat, znovu zapalovat nebo můžou v nepozornosti při hře hořící svíčku a věnec převrhnout.

Zapálené svíčky, ať již umístěné na adventních věncích nebo jinde, nesmíte nechat během jejich hoření bez dozoru. Sfoukněte je vždy, když opouštíte domov nebo jdete spát. Jsou zaznamenány i případy, kdy si majitel bytu odskočil zakouřit na balkón a hořící svíčka mezitím způsobila požár.

Co když přeci jen začne hořet?

Pokud přes všechna bezpečnostní opatření k požáru dojde, zachovejte chladnou hlavu. Můžete se pokusit požár zlikvidovat vlastními silami. V takovém případě je nutné reagovat rychle, zamezit přístupu vzduchu a menší požár v zárodku uhasit improvizovanými prostředky, např. udusit botou, pokrývkami nebo jinými silnějšími textiliemi bez umělých vláken nebo vodou (pozor však na elektrické přístroje či věci napojené do elektřiny.

V žádném případě však nepřeceňujte své síly. Lidské zdraví je vždy cennější než majetek a rozhodně se nepokoušejte případný požár uhasit sami za každou cenu. Pokud zjistíte, že požár sami nemůžete uhasit, zavolejte hasiče na tísňovou linku 150 nebo 112.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz