Galerie hlavního města Prahy vynaloží tento rok na péči o veřejné plastiky téměř 16 milionů korun

Galerie hl. m. Prahy, jejímž zřizovatelem je hlavní město Praha, tento rok vynaloží 15 869 200 korun (bez DPH) na probíhající a nové projekty související s veřejnými plastikami. Jedná se především o restaurování, údržbu, konzervaci a čištění těchto plastik – zejména soch a pomníků, které jsou v její správě. Z této částky připadá cca 10 milionů korun na projekty, kde se počátek realizace předpokládá již v tomto roce. Přes 5 milionů korun je vyhrazeno na opravu soch a sousoší na Karlově mostě.

Mezi probíhajícími akcemi, jejichž dokončení se předpokládá v rámci několika měsíců, je např. dokončení konzervace pomníku sv. Václava na Václavském náměstí či pomníku „Praha svým vítězným synům“, zasvěceného památce československých legionářů, na náměstí Pod Emauzy. Příští rok má být dokončeno např. restaurování Sloupu Panny Marie na Hradčanském náměstí. V celkovém součtu se jedná o 20 probíhajících projektů.

Mezi projekty, u nichž se začátek realizace předpokládá již tento rok, patří restaurování soch na Karlově mostě, sochy sv. Filipa z Neri z rampy Starých zámeckých schodů na Pražském hradě a nedávno sejmuté sochy sv. Jana Nepomuckého ve Spálené ulici v Praze 1.

Zahájeno je již restaurování bronzových figurálních skupin pomníku Františka Palackého na Palackého náměstí, přičemž dokončení prací se předpokládá na listopad 2018, s náklady 2,5 milionu korun (bez DPH). V červenci budou zahájeny práce na čtyřech sousoších z Palackého mostu, která jsou nyní umístěna v areálu Národní kulturní památky Vyšehrad. Termín dokončení je stanoven na květen 2019 s náklady 2 miliony korun (bez DPH). Ke 100. výročí konce 1. světové války bude letos úspěšně zrestaurován Pomník sanitářům v areálu fakultní nemocnice na Karlově náměstí s celkovými náklady 1,5 milionu korun (bez DPH).

„Činnost Galerie hlavního města Prahy nespočívá, jak by se mohlo zdát, pouze ve výstavní činnosti, nýbrž i v péči o umělecká díla včetně soch a pomníků, které se nacházejí v její správě. V letošním roce se počítá s dokončením a zahájením prací na celkem 27 projektech. V souvislosti s dlouhodobou rekonstrukcí Karlova mostu je v tomto zařazeno také restaurování osmi soch a sousoší, umístěných na mostě,“ uvedl radní hl. m. Prahy Jan Wolf.

„Zároveň je nutné brát na zřetel i nemalé výdaje na práce spojené s následky vandalismu. Například do konce září bude opravena a instalována utržená berla na soše sv. Vojtěcha a ulomené dlaně ze sousoší sv. Jana z Mathy na Karlově mostě, jehož autorem je F. M. Brokoff. Jedná se o statisícové náklady, které jsou bohužel vedlejším neblahým produktem velkého nárůstu cestovního ruchu. Aktuálně je naším cílem v oblasti cestovního ruchu orientace na návštěvníky a turisty z destinací, jejichž občané směřují do Prahy za jejím kulturním a historickým dědictvím, nikoliv primárně za levným pivem, „pivními koly“ a podobnými atrakcemi. A dle toho se náležitě a s úctou chovají,“ dodal radní Wolf.

„Galerii hlavního města Prahy byly v posledních letech přidělovány prostředky na údržbu a restaurování soch ve veřejném prostoru nebývalou měrou, a proto se daří v mnoha případech vracet významným památkám jejich důstojnou podobu. Ujali jsme se díky zvýšenému financování také několika dlouho zanedbávaných soch na exponovaných místech. Jsme spolu s veřejností vděčni za zvýšenou pozornost dříve málo doceňované oblasti naší práce,“ řekla ředitelka Galerie hl. m. Prahy Magdaléna Juříková.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz