Frýdek-Místek pokračuje v obnově zeleně

Občané města v posledních dnech zaznamenali ve větší míře než v jiném ročním období kácení stromů nebo zmlazování keřů, které je realizováno v období vegetačního klidu, tedy zejména v zimních měsících a začátkem jara, a které bývá vlivem použití techniky spojeno také s poškozením travnatého porostu. Se stížnostmi, které mnohdy obsahovaly vulgarity, připomínkami a dotazy se obraceli na technické služby (TS a.s.), které ořezy, průklesty a kácení realizovaly.

Jednalo se o práce zadané odborem Životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdek-Místek. Tyto práce (především kácení, ořezy, průklesty a následné frézování pařezů) byly z důvodu vegetačního klidu termínově omezeny do 31. března (poslední budou dokončeny v prvním dubnovém týdnu). Bylo nutné je realizovat v období, kdy klimatické podmínky mnohdy nebyly příliš nakloněny pro jejich výkon v travnatých porostech, parcích, případně hůře dostupných místech na sídlištích. Bohužel rozsah zadaných prací nelze v mnoha případech vykonat bez strojní techniky. Proto došlo především v průběhu měsíce března, kdy je půda po zimě citlivá na jakékoliv zatížení, na několika místech k poškození travnatých ploch.

K těmto problémům dochází každoročně. Město ubezpečuje občany, že práce jsou vždy provedeny odborně a jsou realizovány i přesto, že je následně nutné provést v některých lokalitách terénní úpravy na náklady TS a.s. Vedení si je také plně vědomo, že práce vykonávané zaměstnanci jsou mnohdy pro občany, neznalé situace a problematiky, nepochopitelné. Město chce všechny ubezpečit, že svou práci, jak po stránce organizační, tak i po stránce odborné dělá s maximální péčí.

V praxi to znamená, že pokud to klimatické podmínky dovolí, budou v dubnu a květnu postupně provedeny jemné terénní úpravy s výsevem travního semena, a to zejména v místech poškozených vozidly zimní údržby a další strojní technikou. Tato situace se každoročně opakuje a bohužel tomu nebude jinak ani v dalších letech.

Některým připomínkám (mnohdy i nevybíravým) byli naši zaměstnanci vystaveni také v průběhu prvního čtvrtletí tohoto roku při řezech a průklestech keřů.

Tyto připomínky mnohdy proudily z neznalosti dané problematiky, ať už metodiky prováděných prací nebo záměrů zadavatele (odboru Životního prostředí a zemědělství), tedy toho, zda se jedná pouze o zmlazovací řezy, průklesty nebo úplné odstranění stávajících stromů, které budou v převážné míře nahrazeny novými. Nahrazeny nebudou jen ty, které výsadbou v minulosti bránily v průchodu chodcům nebo v jízdě vozidel a z velké části ani ty, které byly v minulosti vysazeny v ochranných pásmech sítí (voda, plyn, elektřina). Energetický zákon totiž zakazuje vysazování dřevin na sítích nebo v jejich ochranných pásmech a správci inženýrských sítí jsou povinni udržovat tyto sítě a jejich ochranná pásma bez dřevin. Nicméně město letos rozšíří výsadbu keřů, a to zejména na sídlištích. Bude se jednat o nové a esteticky vhodnější keře, například štědřence, třezalky, ibišky a podobně.

Město by chtělo touto cestou občany ubezpečit, že jednotlivé práce jsou zadávány odborníky z odboru Životního prostředí a zemědělství magistrátu a jsou realizovány zaměstnanci technických služeb, kteří jsou pravidelně proškolováni v arboristické problematice a jsou způsobilí tyto práce vykonávat s patřičnou péčí a odborností.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Jak si vyrobit piňatu a odkud se k nám zvyk rozbíjet tyto krásné ozdoby na oslavách vlastně dostal?

Piñata je tradiční předmět používaný při oslavách a slavnostech, zejména v latinskoamerické kultuře. Jedná se o nádobu ve tvaru zvířete, postavy nebo nejrůznějšího tavru, která je vyrobena z papíru nebo jiných materiálů a je naplněna sladkostmi, drobnými dárky či konfetami. Piñata je zavěšena na provazu nebo lanku a účastníci slavnosti se střídají ve snaze rozbít ji, aby se dostali k jejímu obsahu. K dostání je i v Česku ve specializovaných eshopech, kde seženete všechno možné na oslavy a party, my si ale za chvilku ukážeme, jak si s trochou šikovnosti můžete vyrobit takovou originální ozdobu sami.

Mezinárodní kosmická stanice zachycena na Opavsku

V létě, kdy Slunce dosahuje v poledne své nejvyšší polohy, máme jedinečnou šanci vidět Mezinárodní kosmickou stanici (ISS) jak pluje před naším sluncem. Tuto zvláštní událost mohl v sobotu 3. června 2023 pozorovat Petr Horálek, vědec z Fyzikálního ústavu v Opavě. Bylo to v obci Uhlířov u Opavy, kde mohl vidět ISS i spoustu slunečních skvrn.

Proč je Snusim.to první volbou při nákupu nikotinových sáčků a žvýkacích tabáků?

Představte si eshop, který je víc než jen obchodem. Snusim.to je místem, kde se milovníci snusu a nikotinových sáčků shromažďují, sdílejí své zkušenosti a objevují nové produkty. Společnost je známá svou vášní pro své produkty a dlouholetými zkušenostmi v oblasti snusu. Největší prioritou Snusim.to je poskytnout zákazníkům nejlepší zážitek z užívání snusu.

Češi stále více preferují masivní nábytek. Jaké dřevo je nejoblíbenější?

Pokud jste si v poslední době všimli, že v Česku se stále častěji objevuje masivní nábytek, nejste sami. Tento nový trend získává na popularitě a láká stále více lidí nejen svojí robustností, ale hlavně svou kvalitou. Přirozeně výběr správného dřeva je klíčovým faktorem při výrobě tohoto elegantního nábytku a proto se podíváme na to, jaké druhy dřeva jsou momentálně nejoblíbenější. Pokud vás zajímá, jestli jsou vaše preference v souladu s tímto trendem, neváhejte a pokračujte ve čtení!