Search
Close this search box.

Frýdek-Místek pokračuje v obnově zeleně

Občané města v posledních dnech zaznamenali ve větší míře než v jiném ročním období kácení stromů nebo zmlazování keřů, které je realizováno v období vegetačního klidu, tedy zejména v zimních měsících a začátkem jara, a které bývá vlivem použití techniky spojeno také s poškozením travnatého porostu. Se stížnostmi, které mnohdy obsahovaly vulgarity, připomínkami a dotazy se obraceli na technické služby (TS a.s.), které ořezy, průklesty a kácení realizovaly.

Jednalo se o práce zadané odborem Životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdek-Místek. Tyto práce (především kácení, ořezy, průklesty a následné frézování pařezů) byly z důvodu vegetačního klidu termínově omezeny do 31. března (poslední budou dokončeny v prvním dubnovém týdnu). Bylo nutné je realizovat v období, kdy klimatické podmínky mnohdy nebyly příliš nakloněny pro jejich výkon v travnatých porostech, parcích, případně hůře dostupných místech na sídlištích. Bohužel rozsah zadaných prací nelze v mnoha případech vykonat bez strojní techniky. Proto došlo především v průběhu měsíce března, kdy je půda po zimě citlivá na jakékoliv zatížení, na několika místech k poškození travnatých ploch.

K těmto problémům dochází každoročně. Město ubezpečuje občany, že práce jsou vždy provedeny odborně a jsou realizovány i přesto, že je následně nutné provést v některých lokalitách terénní úpravy na náklady TS a.s. Vedení si je také plně vědomo, že práce vykonávané zaměstnanci jsou mnohdy pro občany, neznalé situace a problematiky, nepochopitelné. Město chce všechny ubezpečit, že svou práci, jak po stránce organizační, tak i po stránce odborné dělá s maximální péčí.

V praxi to znamená, že pokud to klimatické podmínky dovolí, budou v dubnu a květnu postupně provedeny jemné terénní úpravy s výsevem travního semena, a to zejména v místech poškozených vozidly zimní údržby a další strojní technikou. Tato situace se každoročně opakuje a bohužel tomu nebude jinak ani v dalších letech.

Některým připomínkám (mnohdy i nevybíravým) byli naši zaměstnanci vystaveni také v průběhu prvního čtvrtletí tohoto roku při řezech a průklestech keřů.

Tyto připomínky mnohdy proudily z neznalosti dané problematiky, ať už metodiky prováděných prací nebo záměrů zadavatele (odboru Životního prostředí a zemědělství), tedy toho, zda se jedná pouze o zmlazovací řezy, průklesty nebo úplné odstranění stávajících stromů, které budou v převážné míře nahrazeny novými. Nahrazeny nebudou jen ty, které výsadbou v minulosti bránily v průchodu chodcům nebo v jízdě vozidel a z velké části ani ty, které byly v minulosti vysazeny v ochranných pásmech sítí (voda, plyn, elektřina). Energetický zákon totiž zakazuje vysazování dřevin na sítích nebo v jejich ochranných pásmech a správci inženýrských sítí jsou povinni udržovat tyto sítě a jejich ochranná pásma bez dřevin. Nicméně město letos rozšíří výsadbu keřů, a to zejména na sídlištích. Bude se jednat o nové a esteticky vhodnější keře, například štědřence, třezalky, ibišky a podobně.

Město by chtělo touto cestou občany ubezpečit, že jednotlivé práce jsou zadávány odborníky z odboru Životního prostředí a zemědělství magistrátu a jsou realizovány zaměstnanci technických služeb, kteří jsou pravidelně proškolováni v arboristické problematice a jsou způsobilí tyto práce vykonávat s patřičnou péčí a odborností.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Pomerančová kůra – vlastnosti a použití

Pomeranče jsou jedním z nejpopulárnějších citrusových plodů. Kromě šťavnaté dužiny lze konzumovat také kůru, která rovněž má mnoho zdravotních vlastností. Proč bychom měli jíst pomerančovou

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient