Frýdecký katastrální úřad provede revizi údajů

Pracovníci katastrálního úřadu zahájí 1. ledna 2019 revizi údajů katastru nemovitostí, a to v rámci katastrálního území Frýdek. Předmětem revize jsou hranice pozemků, obvody budov, obvody vodních děl, druhy pozemků, způsoby využití pozemků, typy staveb a způsob využití staveb, seznamy budov s čísly popisnými a evidenčními, údaje o vlastnících i místní názvy a pomístní názvy.
Včera 10:46
Počet zhlédnutí: 337
Nutná bude součinnost s vlastníky, obzvlášť při zjištění staveb a přístaveb dosud neevidovaných v katastru nemovitostí a při nesouladu druhů pozemků mezi evidovanými údaji katastru a skutečností. „Vlastníci budou průběžně při pochůzce obcí ústně nebo písemně vyzýváni k jednání s katastrálním úřadem za účelem projednání způsobu odstranění nesouladů. Snahou katastrálního úřadu je, aby nutné změny byly pro vlastníky co nejméně administrativně a časově náročné,“ uvádí se ve sdělení Katastrálního pracoviště Frýdek-Místek.

V budoucnu se bude katastrální úřad zaměřovat na obdobné revize a ty se budou v pravidelných cyklech opakovat.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web spravuje Webklient