Frenštát pod Radhoštěm pokračuje v přípravě revitalizace bývalých vojenských skladů

Město Frenštát pod Radhoštěm pokračuje v přípravě projektu na revitalizaci areálu bývalých vojenských skladů CO na Planiskách. Rozhodli o tom zastupitelé města ve čtvrtek 15. 11. 2018. Zároveň zastupitelé navýšili o 800 tisíc korun finanční prostředky na zpracování objemové studie a projektové dokumentace projektu. Přijali rovněž usnesení deklarující zájem města odkoupit pozemky v areálu CO skladů, aby město získalo v areálu plnou majoritu.

Intenzivní přípravy projektu s názvem “Central park Planiska Frenštát pod Radhoštěm” zahájilo město v úzké spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest více než před rokem. Projektová dokumentace je nutná pro realizaci jak celkové, tak případně postupné rekonstrukce areálu. Součástí dokumentace bude vyčíslení nákladů na vybudování infrastruktury a opravu stavebních objektů.

Město nyní vlastní pouze budovy a pozemky pod budovami. Pozemky kolem těchto staveb v rozsahu více než 4 ha jsou v majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který je nabízí městu formou přímého odprodeje. „Pokud se zrealizuje nabízený přímý prodej pozemků v CO skladech městu Frenštát pod Radhoštěm, stane se areál po deseti letech od doby, kdy město přijalo dar Ministerstva obrany ČR a převzalo jednotlivé stavby v areálu, majitelem všech pozemků i staveb v bývalých skladech civilní obrany,” doplnil Jiří Berger z odboru investic a rozvoje MěÚ Frenštát pod Radhoštěm.

„Z mého pohledu jde o krok správným směrem. Pouze plnohodnotné vlastnictví zajistí areál před případnými spekulativními vstupy třetích osob, které se mohou účastnit veřejné aukce pozemků, pokud je v nyní přímo nekoupí od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových naše město,“ uvedl Miroslav Halatin, starosta města Frenštátu pod Radhoštěm.

Přidanou hodnotou vlastnictví pozemků je možnost města ucházet se o investiční dotaci na obnovu areálu. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje na rok 2019 v programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů třetí výzvu, ve které je možné získat dotaci ve výši 80% uznatelných nákladů. Jde o cestu, která může výrazně snížit investiční náklady města, kdy vzhledem ke špatnému technickému stavu areálu bude potřeba investovat do jeho případné obnovy značné finanční prostředky. „Využitím dotace na připravovanou stavbu Central parku Planiska se mohou výrazně snížit náklady města a ušetřené finanční prostředky využít na další potřebné projekty v tomto volebním období,“ uzavřel starosta města.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web spravuje Webklient