FN Plzeň má nový unikátní přístroj pro gynekologické operace

Akreditované onkogynekologické centrum při Gynekologicko-porodnické klinice LF UK a FN Plzeň patří mezi 17 center v České republice a v počtu léčených pacientek zaujímá dlouhodobě 5. místo. Každým rokem zdejší odborníci ošetří téměř 250 žen s nově zjištěným nádorovým onemocněním ženských orgánů, nepočítaje nádory prsu, a systematicky pečují o již dříve diagnostikované pacientky. Plzeňský kraj již dlouhodobě patří mezi regiony s největším výskytem ženských nádorů.

Vedoucí lékař gynekologicko-porodnické kliniky MUDr. Jiří Presl, Ph.D. vysvětluje: „Jedním z hlavních léčebných přístupů našich pacientek je bezesporu operační léčba. Úspěšně tak dokážeme řešit časná stádia nádoru dělohy, děložního hrdla a zevních rodidel. U nádorů vaječníku, které patří mezi nejzávažnější malignity, však často v průběhu operace narážíme na limity. Toto onemocnění je u 75-80% žen zjištěno až v pokročilém stádiu, kdy může postihovat povrch prakticky všech orgánů v dutině břišní. Takový nález je velice obtížně řešitelný, někdy pouze za cenu odstranění velké části střev, jater, sleziny apod. Operační řešení má však největší smysl tehdy, pokud odstraníme veškerý, okem patrný, nádor.“

Onkogynekologické centrum může v současnosti pacientkám nabídnout zcela nové moderní diagnosticko – léčebné postupy. Mezi nejzásadnější patří nákup přístroje PlasmaJet za 2,5 mil. korun. Vedoucí lékař Jiří Presl popisuje jeho výjimečnost: „Jedná se o chirurgický systém využívající neutrální argonovou plasmu. Je navržen jako instrument umožňující řez, koagulaci (zástavu krvácení) a odstranění měkkých tkání vaporizací, tj. odpařením. Unikátní vlastností je tzv. minimální tepelné poškození okolních tkání. Tento systém je možné využít jak při otevřených operacích (laparotomiích), tak při laparoskopických (minimálně invazivních) výkonech.“

V rámci onkogynekologie se otevírá cesta do dříve zavřených dveří. Při náročných operacích pro pokročilé nádory vaječníku může tento přístroj velice efektivně řešit drobný nádorový rozsev na povrchu výstelky dutiny břišní (peritoneu), na povrchu střev, žaludku i jater, a tak snížit procento nutných resekcí (odstranění) postižených orgánů. Kromě onkogynekologie najde PlasmaJet® využití např. i při řešení rozsáhlé endometriózy. Některé její typy patří ve spektru benigních, tedy nezhoubných gynekologických nálezů, mezi nejzávažnější. Pacientkám může způsobovat bolesti, srůsty a nebo přispívat k neplodnosti. I zde můžeme touto technologií efektivně PlasmaJet® pomoci.

Ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. dodává: „Jsme velmi rádi, že se daří pomocí Integrovaného regionálního operačního programu zavádět do naší nemocnice nové moderní technologie. V prvním čtvrtletí roku 2017 podala Fakultní nemocnice Plzeň projektovou žádost v rámci 5. Výzvy IROP a následně byl projekt s názvem „Obnova a modernizace přístrojového vybavení onkogynekologického centra FN Plzeň“ doporučen k financování. Celkový rozpočet činí 59 415 699 Kč a právě přístroj PlasmaJet je jeho součástí. V současné době jsou realizována výběrová řízení a probíhají dodávky vysoutěžené zdravotnické techniky, první smlouvy s dodavateli byly podepsány v březnu 2018.“

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Na co si dát pozor při výběru fotovoltaiky a tepelného čerpadla?

Výběr fotovoltaického zařízení a tepelného čerpadla znamená investici, která bude mít vliv na naši budoucnost. Je důležité si uvědomit, že výběrem správného systému můžeme ušetřit spoustu peněz a snížit naši uhlíkovou stopu. Proto se při výběru obou zařízení musíme zaměřit na některé klíčové body, abychom měli jistotu, že jsme udělali nejlepší možnou volbu.

Znáte hlavní města světa?

Světové metropole jsou města, která hrají klíčovou roli v globálním ekonomickém, kulturním a politickém systému. Tyto města často představují kulturní a historická centra, kde se nacházejí ikonické stavby, muzea a památky. Tento kvíz se zaměřuje na hlavní města největších světových ekonomik a stává se tak skvělou příležitostí procvičit si své znalosti o hlavních městech po celém světě.

Co je CE certifikace a pro koho je důležitá?

Označení CE je důkazem, že výrobce nechal výrobek posoudit a ten splňuje zdravotní, bezpečnostní a environmentální požadavky. Tahle certifikace vám jednak dodá na důvěryhodnosti, jednak