Farmářské trhy ve Valašském Meziříčí budou pokračovat i v příštím roce

Od května do října roku 2019 město opět počítá s pořádáním tradičních farmářských trhů, které se těší velké oblibě. Radní schválili 12 pátečních termínů, ve hře jsou také sobotní termíny. Současně řešili také nákup nových prodejních stánků. Páteční termíny byly prodiskutovány s pořadateli podobných akcí v okolních městech tak, aby byl zajištěný co největší počet prodávajících.

V letošním roce město vyzkoušelo dva sobotní termíny, po kterých někteří občané opakovaně volali. „Přestože jsme udělali maximum a chtěli občanům nabídnout možnost si nakoupit v sobotu, dorazily jen desítky lidí. Stejně tak byl malý zájem i ze strany prodejců,“ hodnotí místostarostka města Yvona Wojaczková. Sobotní termíny v roce 2019 však ještě nejsou úplně mimo hru. „Přišli jsme s návrhem, aby kromě již naplánovaných pátečních trhů pokračovaly trhy v sobotu. Byly by tedy dvoudenní,“ říká starosta města Robert Stržínek a pokračuje: „Sobotní termíny však nesmí kolidovat s termíny svatebních obřadů. Budeme se tím zabývat na dalším zasedání rady města.“

Kromě termínů řešili radní také současný stav stánků, které slouží nejen na farmářské trhy, ale také na různé další městské kulturní akce. „Nyní máme 20 stánků, které slouží od roku 2011. Standartní doba životnosti dřevěných stánků se pohybuje okolo 5 let,“ popisuje vedoucí oddělení regionálního rozvoje Daniel Šulák a pokračuje: „Každoročně se vynakládají značné prostředky na jejich renovaci. Z tohoto důvodu je nákup nových stánků nevyhnutelný.“ Nyní je podán projekt v rámci přeshraniční spolupráce ČR–SR, předmětem je také pořízení 10 kusů nových stánků. „V případě úspěšnosti žádosti bychom zakoupili stejný počet stánků z městského rozpočtu.“

Termíny pátečních farmářských trhů:
– 10. května,
– 24. května,
– 7. června,
– 21. června,
– 19. července,
– 2. srpna,
– 16. srpna,
– 30. srpna,
– 13. září,
– 27. září,
– 11. října,
– 25. října.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web spravuje Webklient