Search
Close this search box.

Fakultní nemocnice Plzeň má nové moderní technologie

Multidetektorový počítačový tomograf, skiagraf, skiaskopicko-skiagrafický komplet, pojízdný RTG skiagraf – vše s přímou digitalizací. To jsou nové moderní přístroje Kliniky zobrazovacích metod, které byly zakoupeny do borského areálu FN Plzeň v rámci 31. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu Projekt Obnova a modernizace zobrazovací techniky návazné péče. Nejmodernější techniku představuje ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.: „Nové technologie přináší zásadní kvalitativní posun zejména ve zvýšení rychlosti vyšetření a snížení expoziční dávky u pacientů i personálu. Osm moderních přístrojů bylo z 85 % financováno Evropským fondem pro regionální rozvoj a z 15 % státním rozpočtem. Celková částka uhrazená za tuto techniku byla 49,3 mil. korun. Obnova zobrazovací techniky v areálu FN Plzeň-Bory významným způsobem přispívá ke zkvalitnění péče o nemocné s interními onemocněními, včetně pacientů v oboru všeobecné chirurgie a traumatologie, urologie, pneumologie, geriatrie a také následné péče. Díky těmto technologiím se diagnostika a celková péče posouvá výrazně dopředu.“

Multidetektorový počítačový tomograf

Tento přístroj je nejdražší pořízenou technikou z celého projektu (24 mil. korun). Dovoluje efektivní snížení radiační dávky pro nemocné při CT vyšetření. Umožní odhalit některá skrytá přidružená onemocnění, zobrazí komplikace, např. ischémie mozku, chronická onemocnění plicní tkáně či onemocnění srdce nebo hrudní aorty. Umožní diagnostiku náhlých příhod břišních, včetně střevní obstrukce a ischémie či onemocnění tlustého střeva, zobrazitelná virtuální CT kolonoskopií. Přístroj je určen k diagnostice onemocnění pacientů onkochirurgie, nádorů prsu, trávicího traktu či pro nemocné s kompletní gastroenterologickou problematikou.

Skiaskopicko-skiagrafický komplet s přímou digitalizací

Zařízení s možnostmi efektivního vyšetřování nemocných v rámci základní diagnostiky onemocnění v oblasti trávicího traktu. To jsou onemocnění spojená s poruchou polykání a při dlouhodobém sledování nemocných s onemocněními vývodných cest močových, včetně snímkování hrudníku a břicha u nemocných na lůžku. Kromě diagnostiky slouží toto zařízení k navigaci a provádění jednodušších nevaskulárních výkonů, jako jsou drenáže, nebo úpravy polohy drénů, případně jednodušší výkony na vývodném systému močovém – kontrola polohy a úpravy polohy katétrů.

Skiagrafie s přímou digitalizací

Zařízení nejvyšší kvalitativní třídy pro přímou digitální skiagrafii, se stropním závěsem pro RTG zářič a dvěma flat-panel-detektory ve vyšetřovacím stolu a vertikálním stativu. Slouží ke snímkování hrudníku, břicha, páteře a skeletu u nemocných s interními onemocněními, zejména s ischemickou chorobou srdeční a jejími komplikacemi, včetně srdečního selhání, zánětlivá onemocnění plic či degenerativní onemocnění skeletu a páteře. FN zakoupila tuto technologii pro diagnostiku na 2. interní kliniku a chirurgické oddělení.

Pojízdný RTG skiagraf s přímou digitalizací a bezdrátovým detektorem

Čtyři pojízdné RTG skiagrafy napomáhají k diagnostice v několika borských pavilonech. Tato mobilní technologie má široké využití pro vnitřní lékařství, intenzivní péče, dlouhodobá intenzivní péče, chirurgie, intenzivní péče v pneumologii. Hlavním přínosem je vyšetření u lůžek s možností provádění náročných snímků (hrudník, břicho, pánev).

Skiagrafie

Zobrazování struktury lidských tkání na základě rozdílného zeslabení rentgenového záření při průchodu zobrazovaným objektem. Výsledný obraz je zachycen na vhodném receptoru obrazu (filmu, elektronickém detektoru). Staticky je zobrazena vnitřní stavba a anomálie ve struktuře či tvaru vyšetřovaného orgánu. Metoda je průsvitem prostorového objektu na dvourozměrnou rovinu. Nejčastěji se používá k zobrazení při vyšetření kostí, zubů a kloubů, ale velmi dobře poslouží i pro zobrazení některých měkkých tkání, např. srdce a plic. Jedná se o jednoduchou, rychlou a nejčastěji indikovanou diagnostickou zobrazovací metodu, radiačně minimálně zatěžující pacienta.

Skiaskopie

Zobrazení za pomoci rentgenového záření určené k průběžnému sledování dynamických dějů, např. zavádění katétrů do cév nebo při endoskopických vyšetřeních. Obrazu není potřeba stejně kvalitního jako v případě skiagrafie, cílem je lokalizace a navádění instrumentária, ale je zapotřebí série obrazů zachycující po určitou dobu vývoj situace. Dříve se jednalo výhradně o kontinuální snímkování a zátěž pacienta sice slabším, ale delší dobu trvajícím zářením. Dnes je skiaskopie standardně prováděna pulzním režimem,,tzn.že jsou generovány periodické krátké pulsy rentgenového záření, čímž se významně snižuje dávka jak pacientovi, tak zdravotnickému personálu. Frekvence pulsů se volí tak, aby pro lékaře zavádějícího instrument byla informace o pohybu dostatečná.

CT- výpočetní tomografie

Moderní diagnostická metoda založená též na principu rozdílného zeslabení rentgenového záření v různých tkáních. Svazek záření vystupuje z rentgenky, která s protilehlými detektory velmi rychle rotuje okolo pacienta. Záření prostupuje pacientem a plošné průsvity v mnoha různých směrech jsou zaznamenávány blokem detektorů. Získá se tak mnoho směrových skiagrafických obrazů (plošných průsvitů – projekcí) vyšetřované oblasti a jejich počítačovým zpracováním lze získat trojrozměrný model takto naskenované části lidského těla. Model je sestavený v podobě tenkých příčných obrazových řezů, z nichž lékař pak stanovuje diagnózu pacienta. Řezy představují vlastně sérii mnoha navazujících „snímků“, pořízených ale ve směru podélné osy těla. Takové obrazy nejsou skiagrafickou ani skiaskopickou metodou realizovatelné. Zobrazovací metoda umožňuje velmi přesné zobrazení a popis anatomické struktury lidského těla.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Investiční zlato, jistota s hologramem

Švýcarské zlaté slitky s hologramem od rafinerie Argor-Heraeus představují revoluci v oblasti investičního zlata. Nejedná se jen o obyčejné zlaté cihly, ale o vyspělé technologické

Tvorba webových stránek: Webklient