Exteriérová výstava probíhá na mělnickém náměstí

(Aktualizováno před )

U kašny na náměstí Míru je umístěna exteriérová výstava „Mělník na cestě k 28. říjnu 1918“, která vzešla ze spolupráce Regionálního muzea Mělník, p. o. a města Mělníka za přispění Státního okresního archivu Mělník.
Na 7 oboustranných panelech výstava připomíná základní národní i místní faktografii v širokém historickém kontextu (1848–1918) se zvláštním zaměřením na události roku 1918. Připomíná také osobnosti regionálního, popř. celostátního významu tak či onak s Mělníkem spojené (J. K. Lobkowicz, V. Dyk, J. Fořt). V symbolické rovině je výstava věnována památce obětí 1. světové války – z tohoto důvodu potrvá až do Dne válečných veteránů (11. 11.) a některé její panely jsou doplněny emblémem válečných veteránů (květem vlčího máku).

Regionální muzeum nabízí zájemcům o problematiku vzniku Československa a o její regionální aspekty příležitost k setkání a diskusi s kurátorem výstavy v rámci 30minutových komentovaných prohlídek v následujících termínech: 2. 7. (16:00 h), 16. 7. (16:00 h), 3. 8. (10:00 h), 17. 8. (10:00 h), 7. 9. (10:00 h), 27. 9. (16:00 h), 12. 10. (10:00 h) a samozřejmě 28. 10. v rámci muzejního Dne Středočeského kraje (14:00 h). Sraz účastníků komentovaných prohlídek v pokladně muzea.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz