Energeticky úspornější dopravu chce podpořit Středočeský kraj

V návrhu strategického plánu Středočeského kraje, jak dospět k bezemisní a energeticky úspornější dopravě, je celkem sedm oblastí, na jejichž podporu se chce kraj zaměřit. Nechybí mezi nimi větší elektrifikace autobusů a železnic, rozšíření tramvají za hranice Prahy, budování dobíjecích stanic na parkovištích P+R, úschoven kol a podpora sdílených dopravních prostředků, hlavně aut, kol a elektrokol.

Elektromobilita dopravy všeobecně je oblastí, u které se očekává velmi rychlý rozvoj, a to zejména s ohledem na ochranu ovzduší či zlepšování kvality života a zdraví obyvatel. „V případě Středočeského kraje je nejefektivnější cestou rozšiřování elektromobility ve veřejné dopravě. To v praxi znamená větší elektrifikaci železničních tratí, rozšiřování tramvajové dopravy kolem Prahy, postupnou elektrifikaci autobusové dopravy. Podpora elektromobility individuální dopravy je bohužel z principu náročnější, proto se Středočeský kraj zaměřuje na ta místa, která propojují individuální a veřejnou dopravu. Jsou to především záchytná parkoviště P+R, kde chceme stavět dobíjecí stanice nebo bezpečné úschovny pro elektrokola. Budeme podporovat také sdílenou ekonomiku, tedy sdílení elektromobilů, kol nebo elektrokol,“ vysvětluje radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO 2011). Zvláštní kapitolou jsou takzvané vlakotramvaje, u nichž se bude prověřovat, jak velkým přínosem by byly pro Středočeský kraj. Jde o kolejová vozidla, která mohou jezdit jak po tramvajových, tak i po železničních tratích a kombinovat je. „Jde o něco, co se ještě u nás nevyužívá, nicméně chceme prověřit, zda by se jejich zavedení vyplatilo,“ dodává radní František Petrtýl. Rozšiřování dopravních prostředků poháněných elektrickými motory přinese nejen splnění mezinárodních úmluv (Pařížská dohoda z roku 2015) a národních koncepcí, plánů a nařízení, ale především sníží hluk, omezí znečištění vzduchu a přinese větší komfort obyvatelům kraje.

Rada proto pověřila za účelem prověření možností rozvoje elektromobility svou příspěvkovou organizaci Integrovaná doprava Středočeského kraje. „V oblasti veřejné dopravy může být inspirací pro Středočeský kraj např. pilotní provoz elektrobusu s dynamickým dobíjením, který v rámci testování možností elektromobility v autobusové dopravě zkouší Dopravní podnik hl. města Prahy na lince číslo 58,“ dodal ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje Pavel Procházka.

Středočeský kraj chce rozvíjet v rámci vyšší elektromobility zejména těchto 7 oblastí:

Elektromobilita veřejné dopravy:

1) Částečná elektrifikace autobusové dopravy – strategie snižování emisí autobusové dopravy v PID;

2) Elektrifikace železničních tratí;

3) Rozšiřování tramvajové sítě z hl. m. Prahy do hustě obydlených oblastí Středočeského kraje;

4) Studijní prověření systému vlakotramvají (tram-train)

Elektromobilita individuální dopravy:

5) Dobíjecí stanice pro elektromobily na středočeských záchytných parkovištích P+R

6) Bezpečná úschova kol a elektrokol v přestupních terminálech (nepřímá podpora elektromobility cyklistické dopravy)

7) Možnosti podpory rozvoje E-carsharingu a bikesharingu s klasickými koly i elektrokoly

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

SPORT PORADNA: Jak na výběr těch nejvhodnějších kopaček

Milujete fotbal a poohlížíte se po té správné obuvi na kopanou? Poradíme vám s výběrem fotbalových kopaček. Můžeme začít tím, že se zamyslíme nad tím, jaký typ hřiště budete nejčastěji hrát, jaký je váš herní styl a jaký rozpočet máte na kopačky vyčleněný. To vám pomůže zúžit možnosti a snáze se rozhodnout.

Policie oznámí, kdo může za výbuch a smrt v dole OKD před vánoci 2018

Dne 20. prosince 2018 došlo na dole ČSM Sever ve Stonavě, okres Karviná, k výbuchu metanu. Při výbuchu zahynulo 13 horníků (1 Čech a 12 Poláků) a dalších 7 bylo zraněno. Tři horníci byli hospitalizováni v Ostravě a Karviné, přičemž jeden z nich byl ve vážném stavu. V lednu 2019 vznikl společný vyšetřovací tým složený z justičních a policejních orgánů Polské a České republiky. Nyní mezinárodní tým oznámí výsledky vyšetřování.