Search
Close this search box.

Dvůr Králové rozdělí 1,4 miliónu Kč mezi žadatele o sociální dotace

Město Dvůr Králové nad Labem v letošním roce podpoří ze svého rozpočtu poskytovatele sociálních služeb částkou 1,4 mil. Kč, kterou si v rámci výzvy na podporu sociálních služeb rozdělí úspěšní žadatelé. Poskytnutí dotací schválili radní, v případě žádostí nad 50 tisíc Kč zastupitelé města.

„Finanční prostředky jsou určeny poskytovatelům sociálních služeb zařazeným do Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji, a to na služby přispívající ke zlepšení a zkvalitnění života občanů města. Prioritu mají terénní služby lokálního charakteru,“ řekla místostarostka Alexandra Jiřičková. Dodala, že cílem je podpora, rozvoj a zkvalitnění ucelené sítě registrovaných sociálních služeb, které jsou zaměřené na seniory, zdravotně postižené, osoby bez přístřeší, děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy nebo rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením či se zdravotním postižením. Poskytování těchto služeb je v souladu s prioritami Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro správní obvod Dvůr Králové nad Labem na období 2017–2019.

Přijato bylo celkem 17 žádostí, které byly posuzovány podle předem stanovených kritérií. Minimální výše poskytnuté dotace činí 5.000 Kč, maximálně 200.000 Kč. Maximální podíl dotace města na celkových nákladech činí 75 %.

Seznam příjemců dotací:
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov – 108.000 Kč (kontaktní centrum 40.000 Kč, sociální rehabilitace 40.000 Kč, odborné sociální poradenství 28.000 Kč);
Oblastní charita Hradec Králové – 25.000 Kč (raná péče);
Diakonie ČCE – středisko ve Dvoře Králové nad Labem – 456.000 Kč (denní stacionář 96.000 Kč, domov pro seniory 104.000 Kč, domov se zvláštním režimem 96.000 Kč, pečovatelská služba 160.000 Kč);
Oblastní charita Červený Kostelec – 284.000 Kč (domov pro osoby se zdravotním postižením v Domově sv. Josefa 144.000 Kč, odlehčovací služby v Domově sv. Josefa 90.000 Kč, odlehčovací služby Hospic Anežky České 50.000 Kč);
Farní charita Dvůr Králové nad Labem – 480.000 Kč (osobní asistence 160.000 Kč, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 52.000 Kč, sociálně terapeutické dílny 48.000 Kč, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 160.000 Kč, odborné sociální poradenství 60.000 Kč);
Misericordia, o. p. s. – 48.000 Kč (sociální rehabilitace).

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Pomerančová kůra – vlastnosti a použití

Pomeranče jsou jedním z nejpopulárnějších citrusových plodů. Kromě šťavnaté dužiny lze konzumovat také kůru, která rovněž má mnoho zdravotních vlastností. Proč bychom měli jíst pomerančovou

Tvorba webových stránek: Webklient