Dvůr Králové rozdělí 1,4 miliónu Kč mezi žadatele o sociální dotace

Město Dvůr Králové nad Labem v letošním roce podpoří ze svého rozpočtu poskytovatele sociálních služeb částkou 1,4 mil. Kč, kterou si v rámci výzvy na podporu sociálních služeb rozdělí úspěšní žadatelé. Poskytnutí dotací schválili radní, v případě žádostí nad 50 tisíc Kč zastupitelé města.

„Finanční prostředky jsou určeny poskytovatelům sociálních služeb zařazeným do Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji, a to na služby přispívající ke zlepšení a zkvalitnění života občanů města. Prioritu mají terénní služby lokálního charakteru,“ řekla místostarostka Alexandra Jiřičková. Dodala, že cílem je podpora, rozvoj a zkvalitnění ucelené sítě registrovaných sociálních služeb, které jsou zaměřené na seniory, zdravotně postižené, osoby bez přístřeší, děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy nebo rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením či se zdravotním postižením. Poskytování těchto služeb je v souladu s prioritami Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro správní obvod Dvůr Králové nad Labem na období 2017–2019.

Přijato bylo celkem 17 žádostí, které byly posuzovány podle předem stanovených kritérií. Minimální výše poskytnuté dotace činí 5.000 Kč, maximálně 200.000 Kč. Maximální podíl dotace města na celkových nákladech činí 75 %.

Seznam příjemců dotací:
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov – 108.000 Kč (kontaktní centrum 40.000 Kč, sociální rehabilitace 40.000 Kč, odborné sociální poradenství 28.000 Kč);
Oblastní charita Hradec Králové – 25.000 Kč (raná péče);
Diakonie ČCE – středisko ve Dvoře Králové nad Labem – 456.000 Kč (denní stacionář 96.000 Kč, domov pro seniory 104.000 Kč, domov se zvláštním režimem 96.000 Kč, pečovatelská služba 160.000 Kč);
Oblastní charita Červený Kostelec – 284.000 Kč (domov pro osoby se zdravotním postižením v Domově sv. Josefa 144.000 Kč, odlehčovací služby v Domově sv. Josefa 90.000 Kč, odlehčovací služby Hospic Anežky České 50.000 Kč);
Farní charita Dvůr Králové nad Labem – 480.000 Kč (osobní asistence 160.000 Kč, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 52.000 Kč, sociálně terapeutické dílny 48.000 Kč, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 160.000 Kč, odborné sociální poradenství 60.000 Kč);
Misericordia, o. p. s. – 48.000 Kč (sociální rehabilitace).

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Na co si dát pozor při výběru fotovoltaiky a tepelného čerpadla?

Výběr fotovoltaického zařízení a tepelného čerpadla znamená investici, která bude mít vliv na naši budoucnost. Je důležité si uvědomit, že výběrem správného systému můžeme ušetřit spoustu peněz a snížit naši uhlíkovou stopu. Proto se při výběru obou zařízení musíme zaměřit na některé klíčové body, abychom měli jistotu, že jsme udělali nejlepší možnou volbu.

Znáte hlavní města světa?

Světové metropole jsou města, která hrají klíčovou roli v globálním ekonomickém, kulturním a politickém systému. Tyto města často představují kulturní a historická centra, kde se nacházejí ikonické stavby, muzea a památky. Tento kvíz se zaměřuje na hlavní města největších světových ekonomik a stává se tak skvělou příležitostí procvičit si své znalosti o hlavních městech po celém světě.

Co je CE certifikace a pro koho je důležitá?

Označení CE je důkazem, že výrobce nechal výrobek posoudit a ten splňuje zdravotní, bezpečnostní a environmentální požadavky. Tahle certifikace vám jednak dodá na důvěryhodnosti, jednak