Dvůr Králové chce svým občanům usnadnit třídění odpadu

Město Dvůr Králové nad Labem nakoupilo od společnosti EKO-KOM tisíc kusů dotovaných barevných tašek (z toho 500 ks o objemu 20 litrů a 500 ks o objemu 40 litrů) určených pro sběr tříděného odpadu. Tašky se budou rozdávat školám, neziskovým organizacím a občanům jako součást ekovýchovných programů nebo jako odměna za vyplněný dotazník zaměřený na téma prevence vzniku a třídění odpadů. Jednotlivé tašky jsou barevně odlišeny tak, aby bylo třídění odpadů co nejjednodušší.

Žluté jsou určeny na plasty, modré na papír a zelené na sklo. Navíc můžeme doporučit, že do zelené tašky je možno kromě skla odkládat i kovové obaly a vlastní roztřídění na sklo a kovy následně provést na stanovišti kontejnerů na tříděný odpad. Pokud si někdo není jistý, jak správně odpady třídit, stačí se podívat přímo na jednotlivé tašky. Podobně jako na samolepkách na barevných kontejnerech jsou také na nich zobrazeny jednotlivé druhy plastů, papíru a skla, které lze do nich vhazovat.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web spravuje Webklient