Search
Close this search box.

Dva občané z Rumunska opět vybírali na neslyšící

V ulicích krajské metropole se v posledních několika týdnech objevují cizinci vybírající finanční hotovost pro veřejnou sbírku na sluchově postižené. Věrohodnost sbírky se navíc snaží podpořit předstíraným sluchovým postižením. Sbírka s názvem národní organizace, kterou se prokazují, však neexistuje.

Na oznámení o dvojici mužů vybírajících příspěvek pro sluchově postižené před obchodním centrem Mercury vyjížděla hlídka městské policie v úterý 20. listopadu ve tři hodiny odpoledne. Dva muže odpovídající popisu nalezli strážníci uvnitř obchodního centra. Jak se vzápětí ukázalo, jednalo se o třicetiletého a pětadvacetiletého Rumuna. S jedním z nich se strážníci za podobných okolností setkali již před necelými dvěma týdny. Tehdy se sám vydával za sluchově postiženého a vybíral finanční hotovost od občanů procházejících parkem Na Sadech. Případem se nyní zabývá správní orgán. Tentokrát strážníci porušení obecně závazné vyhlášky města vyřešili na místě pokutou.

Pozor na podvodné veřejné sbírky

Blíží se čas Vánočních svátků a ve městech se mohou ve zvýšeném počtu vyskytovat jak kapsáři, tak i například podvodné sbírky na dobročinné účely. Tito podvodníci se nevyhýbají ani jihočeské metropoli.
V současné době se v Českých Budějovicích vyskytla skupina cizích státních příslušníků, kteří předstírají sluchové postižení. Tito podvodníci se dokonce prokazují i sbírkovou listinou s názvem národní organizace pro sluchově postižené.

Pokud lidé přispívají do veřejných sbírek pořádaných v ulicích města, je třeba se mít na pozoru. Lidé by se měli řídit několika zásadami, jak se nenechat obelstít.

Každá oficiální sbírka musí mít povolení vydané příslušným krajským úřadem. Prodejce by měl u sebe kopii tohoto povolení a měl by Vám ho na požádání předložit.
Ten, kdo veřejnou sbírku provádí, musí předložit plnou moc k provádění veřejné sbírky. Tu vydává právnická osoba, která veřejnou sbírku organizuje. Plná moc musí obsahovat pořadové číslo, podpisy statutárních orgánů a razítko právnické osoby konající veřejnou sbírku.
Měli byste vědět, na co přesně Vašimi penězi přispíváte, a kolik z této částky jde skutečně na dobročinné účely.
Pokud se sbírka realizuje pomocí kasiček, ty musí být zapečetěné a neporušené.
Na ulici se samozřejmě jen stěží přesvědčíte, zda veřejná sbírka skutečně existuje. Pokud však máte jakékoliv pochybnosti, můžete nahlédnout do centrální evidence veřejných sbírek. Tu naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky. Každý záznam o konkrétní sbírce obsahuje důležité údaje, jako je například území rozsah sbírky, doba konání sbírky nebo jakým způsobem bude sbírka prováděna.

Zjištění podvodné sbírky nebo podezření z protiprávního jednání osob, provádějících veřejnou sbírku, můžete oznámit na tísňovou linku Městské policie 156.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient