Dopravní terminál na Floriánském náměstí v Prostějově projde proměnou

Revitalizace cílí na zatraktivnění tohoto veřejného prostoru s cílem podporovat hromadnou přepravu osob, tedy komfortnější pohyb cestujících.

„Dojde zde k přemístění provizorních zastávek linek příměstské autobusové dopravy z ulice Hliníky do modernizovaného dopravního terminálu podél ulice Blahoslavova ve vazbě na městskou hromadnou dopravu. Součástí návrhu je plošné zastřešení plochy autobusového nástupiště a výstavba zázemí pro terminál, včetně informačního systému. Ten se bude skládat ze souhrnného dvanáctiřádkového panelu umístěného v čekárně a jednotlivých označníků zastávek, ve kterých budou vestavěny elektronické informační třířádkové textové panely,“ popsal budoucí podobu terminálu náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Úpravou ale projde celé Floriánské náměstí, kde budou obnoveny veškeré zpevněné plochy. Rekonstruována bude také ulice Hliníky.
„Vzniknou nová kolmá a šikmá parkovací stání a v místě přechodu stezky pro cyklisty, přes tuto komunikaci, bude vyvýšený zpomalovací práh pro zklidnění dopravy. Součástí bude také rekonstrukce stezky pro chodce a cyklisty, tras pro pěší a veřejného prostoru náměstí,“ doplnil Rozehnal. Jde tak nejen o optimalizaci dopravní obslužnosti, ale také o kultivaci parkové části náměstí, jeho napojení na pěší a cyklistickou infrastrukturu města.

„Od projektu si slibujeme, že dojde ke zefektivnění přepravních vazeb tohoto uzlu, který je obsluhován téměř čtyřmi stovkami spojů denně. Významnou měrou také dojde ke zvýšení bezpečnosti dopravy,“ věří náměstek Jiří Rozehnal.

Autorem návrhu je Ing. arch. Petr Brožek.
Na tento investiční projekt byla městu Prostějov schválena žádost o dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, a to ve výši 26,2 milionu korun. Realizace projektu je plánována od dubna do října 2019. Celkové náklady na realizaci projektu byly vyčísleny na 33,5 milionu korun. O skutečné ceně rozhodne výběrové řízení na zhotovitele, které je nyní připravováno.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web spravuje Webklient