Dopravní policisté Karlovarského kraje řešili během tří dnů několik vážných přestupků

(Aktualizováno před )

Policisté z Odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje řešili během tří dnů tři vážné dopravní přestupky, a to na dálnici D6 a silnici I/6.

První z nich zaznamenali policisté dne 24. srpna v odpoledních hodinách. Na dálnici D6 ve směru z Chebu do Sokolova předjížděl služební vozidlo Škoda Superb v civilním provedení čtyřiatřicetiletý řidič na motocyklu značky BMW. Radar ve služebním vozidle zaznamenal rychlost 229 km/h. Po odečtení toleranční odchylky tak řidič motocyklu překročil rychlost o 92 km/h.

O den později, tedy 25. srpna pak stejné vozidlo policie jelo na silnici I/6 u obce Herstošice ve směru na Karlovy Vary. V tomto úseku ho začalo předjíždět a svůj předjížděcí manévr také dokončilo vozidlo značky BMW s dvacetiletým řidičem za volantem. Na tom by nebylo nic protizákonného, kdyby v daném úseku nebyla umístěna svislá dopravní značka „Zákaz předjíždění“ a zároveň vodorovná dopravní značka „Dvojitá podélná čára souvislá“.

Další překročení rychlosti pak řešili policisté z Odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje dne 26. srpna. To ve večerních hodinách na dálnici D6 ve směru ze Sokolova na Cheb zastihli řidiče vozidla značky Porsche, jak předjíždí služební vozidlo v rychlosti 204 km/h. Po odečtu toleranční odchylky tak řidič překročil rychlost o 67 km/h.

Vzhledem k tomu, že žádný z výše uvedených přestupků nebylo dle zákona možné řešit příkazem na místě, budou přestupky uvedených řidičů oznámeny příslušnému správnímu orgánu k projednání. Řidičům, kteří překročili maximální povolenou rychlost na daném úseku silnice o více než 50 km/h hrozí v případě prokázání viny odečet pěti trestných bodů, uložení sankce ve správním řízení ve výši 5 až 10 tisíc korun a zákaz činnosti na 6 až 12 měsíců. Stejné sankce s tím rozdílem, že řidiči bude v případě prokázání viny odečteno 7 bodů, hrozí také řidiči, který předjížděl vozidlo v případech, kdy je to zakázáno.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz