Search
Close this search box.

Dopravní hřiště ve Valmezu zažilo letos rekordní sezonu

Dětské dopravní hřiště má za sebou další sezonu. Pokud jde o návštěvnost, byla rekordní. Přesně 8 183 návštěvníků. Vyplývá to ze statistiky Komise BESIP, která pracuje při Radě města Valašské Meziříčí.

V pátek 7. prosince proběhlo ve Středisku volného času Domeček poslední letošní jednání Komise BESIP. Zúčastnili se ho místostarostka města Zdislava Odstrčilová, předseda Komise BESIP a ředitel SVČ Domeček Jiří Pernický, zástupci Zlínského kraje, Centra dopravního výzkumu, městské policie, státní policie, Valašské rally, odboru dopravně správních agend a další hosté.

„Dnešní jednání bylo velice komplexní. Hned v úvodu jsme hovořili o tom, co se nám podařilo zrealizovat tento rok. Jednotlivé členy jsem pak seznámil s rámcovým plánem akcí na rok 2019. Mluvili jsme také o vzájemné spolupráci města Valašské Meziříčí a Centra dopravního výzkumu při přípravě podkladů pro výzkumný projekt Strategické plánování bezpečnosti silničního provozu ve městech a jeho zavádění do praxe. Ten by měl odstartovat už v lednu,“ prozradil předseda komise Jiří Pernický.

Dětské dopravní hřiště ve Valašském Meziříčí zaznamenalo v letošním roce rekord v počtu návštěvníků. „V období od ledna do prosince se zde vystřídalo celkem 8 183 návštěvníků, což je o 2 054 návštěvníků více než v roce 2016. V loňském roce i přesto, že na dopravním hřišti probíhala od poloviny června do konce srpna kompletní rekonstrukce, nebyla sezona z pohledu využití hřiště vůbec špatná. Vystřídalo se zde celkem 4 833 lidí,“ prozradila vedoucí odboru dopravně správních agend a členka Komise BESIP Soňa Valchářová.

Provoz dopravního hřiště je rozdělen do několika bloků. V dopoledních hodinách zde probíhá výuka dopravní výchovy prvního stupně žáků základních škol. Odpoledne hřiště využívají školní družiny a další organizace, které pracují s dětmi.

Nabyté vědomosti i praktické zkušenosti děti uplatňují při dopravních soutěžích, které pořádá Komise BESIP. „V loňském roce se na dopravním hřišti uskutečnilo například okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů pro základní školy, regionální kolo pro děti z dětských domovů, mezinárodní finále sluchově postižených dětí a mládeže i soutěž s dopravní tématikou pro neslyšící,“ vyjmenovala Soňa Valchářová.

Dopravní hřiště bylo letos od začátku prázdnin nově otevřeno i v neděli. Prodloužena byla také odpolední provozní doba. To vše díky finanční podpoře organizátorů Valašské rally.

Na co se návštěvníci mohou těšit v příští sezóně? „Provoz na dětském dopravním hřišti zahájíme v polovině března. Návštěvníci se mohou těšit na nová kola, nejmenší děti pak na nové šlapací káry. Novinku máme připravenou i pro seniory. Z výhry v soutěži Obec přátelská seniorům nám město pořídilo nové elektrokolo. Zájemci si ho budou moci vyzkoušet ještě před tím, než si koupí své vlastní, “ vysvětlil předseda Komise BESIP Jiří Pernický s tím, že z důvodu bezpečnosti bude seniorům vyčleněna hodina týdně tak, aby nedošlo ke střetům s dětmi. Aktuálně také probíhá příprava projektu venkovní učebny na dopravním hřišti.

Pro děti je také připravena výtvarná soutěž „Nakresli rally nebo Nakresli nejvíce nebezpečné místo v dopravě ve vašem bydlišti či okolí“. Uzávěrka soutěže je 28. února 2019. Vyhodnocení soutěže proběhne v květnu.

„Při této příležitosti bych chtěla osobně poděkovat všem členům Komise BESIP i dalším spolupracovníkům za odvedenou práci. Už se velmi těším na spolupráci s Vámi,“ řekla na zasedání Komise místostarostka města Zdislava Odstrčilová.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Tvorba webových stránek: Webklient