Domov důchodců v Onšově připravil projekt Dobrá praxe v řízení kvality individuálního plánování péče

(Aktualizováno před )

Pracovníci Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace Kraje Vysočina, připravili ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Lukavec a vzdělávací institucí Curatio Education s.r.o. projekt s názvem „Dobrá praxe v řízení kvality individuálního plánování péče“.

Realizace projektu byla iniciována úspěšným absolvováním inspekce kvality sociálních služeb, která pozitivně ohodnotila systém individuálního plánování v obou partnerských organizacích poskytujících sociální služby jak v Onšově, tak v Lukavci. Protože kvalita poskytovaných služeb není pracovníkům výše uvedených organizací lhostejná, rozhodli se, že budou kvalitu poskytovaných služeb i nadále zvyšovat a pružně zareagovali na měnící se strukturu uživatelů služeb a jejich potřeb. Začali hledat nové přístupy a metody péče s individuálním zaměřením na specifické potřeby uživatel.

V rámci projektu byla potom rozpracována metoda bazální stimulace, biografického modelu péče, validační přístup v péči o seniory a paliativní péče o seniory. Tyto metody byly rozpracovány do metodik, které následně mohou použít i další organizace poskytující sociální služby. Významným způsobem se osvědčila i spolupráce se vzdělávací agenturou Curatio Education s.r.o., která za dobu trvání projektu proškolila většinu pracovníků zúčastněných organizací a zavedla do praxe kvalitní systém vzdělávání pracovníků. Úspěch projektu byl zaručen i kvalitním obsazením odborného garanta projektu, který dohlížel na odbornou stránku prováděných aktivit a metodik.

Dle sdělení prvního náměstka Kraje Vysočina Pavla Fraňka patří velký dík všem zúčastněným aktérům projektu, kteří dokázali vytvořit zajímavý sborník. Ten se může stát významným pomocníkem pro ostatní poskytovatele sociálních služeb k jejich zvyšování kvality poskytovaných služeb.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz