Domažličtí policisté budou během “Dušiček“ dohlížet v okolí hřbitovů

(Aktualizováno před )

Opět se blíží „Dušičky“ a lidé stejně jako každý rok ve větší míře navštěvují hřbitovy k uctění památky zesnulých. Do těchto většinou odlehlých míst se nevydávají pouze příbuzní zesnulých, ale návštěva hřbitovů a přilehlých parkovišť láká též i ty, kterým úcta k zesnulým nic neříká – zlodějům. Těm je totiž znám fakt, že návštěvníci hřbitova ponechají své vozidlo zaparkované na delší dobu bez dohledu. Jsou známy případy, kdy si občané z auta vezmou pouze věci potřebné pro úpravu a údržbu hrobů, ale přitom ve vozidle zanechají na viditelných místech kabelky, tašky a další věci. Tyto situace jsou přímo magnetem zlodějovy pozornosti a při návratu ze hřbitova mohou lidé nalézt jen rozbité okno a vykradené vozidlo.

Právě proto policisté domažlického územního odboru přijali řadu opatření. Byly vyhlášeny dny zvýšeného dohledu, policisté chtějí udělat maximum při dohledu nad samotnými hřbitovy i zaparkovanými vozy a svou přítomností na těchto místech přispět k ochraně osob a majetku. Policie apeluje na samotné návštěvníky hřbitovů a řidiče zaparkovaných vozidel, aby pamatovali na to, že „auto není trezor“ a nezavdávali příčinu nenechavcům k vloupání do vozidel a krádežím věcí. Proto ještě jednou upozorňujeme občany a žádáme je, aby nenechávali ve vozidlech žádné cennosti, jako jsou fotoaparáty, peněženky, kabelky, mobilní telefony, batohy a jiná zavazadla, ale ani oblečení a další věci. Z praxe je známo, že někdy stačí k vloupání do vozidla opravdu jen pár vteřin. V souvislosti s Památkou zesnulých je kromě zajišťování ochrany veřejného pořádku a majetku naplánováno rovněž i několik dopravně bezpečnostních akcí, kdy se policisté zaměří na dodržování obecně platných předpisů v dopravě, zejména pak na technický stav vozidel, kontrolu dodržování nejvyšší povolené rychlosti a dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz