Search
Close this search box.

Do škol Pardubického kraje šlo letos pět set milionů

Každoroční porada ředitelů středních škol, ale také domovů mládeže či pedagogicko-psychologických poraden se uskutečnila v pondělí a úterý v Hotelu Jezerka na Seči. V jednom z odborných bloků vystoupil před řediteli také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický společné s krajským radním pro oblast školství Bohumilem Bernáškem. Zástupci kraje připomněli jak investiční činnost kraje, která v letošním roce dosáhla 500 milionů korun, tak přípravu investic v příštích letech či oborovou skladbu škol a případné změny do budoucna.

„Stejně jako v ostatních oblastech byl letošní rok mimořádný i ve školství. Naše investiční činnost v letošním roce dosáhla půl miliardy korun, a proto je možné říci, že letošní letní prázdniny byly pro ředitele škol nejúspěšnější a zároveň nejhektičtější, protože se z nich stali často téměř stavbyvedoucí,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Ten zároveň připomněl některé problémy s přípravou dalších projektů. „Snažíme se napravovat některé nedostatky z minulosti, kdy do jedné školy bylo investováno opakovaně a do jiné téměř vůbec. Musíme vnímat jednotlivé prioritní investiční akce z hlediska celého kraje. Proto se snažíme jak letos, tak příští rok pokračovat v narovnávání některých nerovnovážných stavů mezi školami. Prioritu tak například před obnovou sportoviště musí dostat rekonstrukce stravovacích provozů nebo ubytovacích kapacit v rámci internátů,“ řekl hejtman Netolický, který zároveň informoval ředitele o přípravě krajského rozpočtu na příští rok a přístupu k otevírání nových oborů. „Rozhodně neplánujeme navyšovat kapacitu škol, ale pakliže bude jednoznačný požadavek z území podpořený například zájmem zaměstnavatele, tak budeme zvažovat otevření tohoto oboru na úkor některého, který není naplňován a zájem o něj je na ústupu,“ doplnil hejtman.

Ten na setkání ředitelů škol dorazil společně s radním Bohumilem Bernáškem. „Letošní porada je specifická v tom, že se jedná o první takovéto setkání po vlně konkurzů na pozice ředitelů našich středních škol. V letošním roce jsme vypsali celkem 46 konkurzních řízení, do kterých se nám přihlásilo celkem 66 uchazečů. Většina ředitelů své pozice obhájila, a tak krajská rada jmenovala pouze devět nových ředitelů. Nutno říci, že jsme se v rámci výběrových řízení seznámili s často velmi zajímavými koncepcemi rozvoje školy, které budou ředitelé v příštích šesti letech naplňovat,“ uvedl krajský radní Bohumil Bernášek, který pohovořil také o současném stavu v rámci provázanosti technických škol se zaměstnavateli v regionu v rámci aplikace prvků duálního systému vzdělávání.

Ředitelé se v průběhu pondělního programu seznámili s aktivitami Informačního centra bezpečnosti potravin, problematikou maturitních zkoušek a jednotných přijímacích zkoušek, představen byly také možnosti programu Erasmus+ v Pardubickém kraji, aktuality v projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje či novinky z České školní inspekce. V úterý byla se zástupci Krajského ředitelství policie Pardubického kraje diskutována problematika bezpečnosti na školách či prezentována investiční činnost kraje v jednotlivých školách.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Tvorba webových stránek: Webklient