Search
Close this search box.

Do janovického zámku přijeli pracovníci Národního památkového ústavu

V pátek 13. dubna 2018 přijela do janovického zámku skupina devíti pracovníků Národního památkového ústavu (NPÚ) – Územní památkové správy v Kroměříži a Územního odborného pracoviště v Ostravě, aby zástupce města informovali o vývoji převodu zámku z Ministerstva vnitra (MV ČR) na NPÚ a o postupu ve zpřístupnění zámku veřejnosti.

Samotný převod zámku z MV ČR na NPÚ prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových je už projednán a schválen, a nyní jde jen o to, aby proběhl i formálně. Proces majetkového převodu by podle zástupců NPÚ mohl být ukončen ve druhé polovině letošního roku. Pracovníci NPÚ vypracovali základní studii využití jednotlivých partií zámku, kterou mi představili a předali k projednání v orgánech města.

NPÚ počítá s tím, že celý zámek bude mít víceúčelové využití. V přízemí zámku bude město Rýmařov stejně jako doposud využívat oddací síň a celé zázemí pro konání svateb s tím, že tudy ale bude vedena prohlídková trasa. Dále počítají s tím, že město, resp. městské muzeum, bude nadále využívat celou prostřední partii se sály pro expozice či výstavy trvalejšího charakteru. Přízemí v západním křídle zámku bude sloužit jako prohlídková trasa a technické zázemí pro pracovníky zámku, část také jako byt pro kastelána. První patro v západní části zámku je určeno pro výuku a vzdělávání dětí včetně ubytování, realizované formou školy v přírodě.

Na zámek již postupně přicházejí projektanti, kteří mají za úkol projekčně připravit rekonstrukci a nová vedení inženýrských sítí a celkové opravy budovy včetně střechy a fasád. Všichni, kdo zámek navštívili, konstatovali, že zámek je vcelku v dobrém stavu a není podmáčený, což nepochybně přispělo k rozhodnutí zámek rekonstruovat a zpřístupnit veřejnosti. Celý proces přípravy zámku na veřejné prohlídky odhadují nejméně na 2 – 3 roky a náklady první fáze rekonstrukcí na přibližně 400 mil. Kč. Průběh přípravy může mít i etapovitý charakter v souvislosti s finančními a dotačními možnostmi NPÚ. Za město Rýmařov jsem opět deklaroval připravenost města poskytnout k provozu zámku 2 – 3 pracovní úvazky a převzít péči o zámecký park a jeho revitalizaci.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Pomerančová kůra – vlastnosti a použití

Pomeranče jsou jedním z nejpopulárnějších citrusových plodů. Kromě šťavnaté dužiny lze konzumovat také kůru, která rovněž má mnoho zdravotních vlastností. Proč bychom měli jíst pomerančovou

Tvorba webových stránek: Webklient