Search
Close this search box.

Do holešovského zámku vede nový most

Hlavní vstup do holešovského zámku je zpřístupněn širokou rampou přes příkop, která vznikla zhruba v polovině 18. století současně s rozšířením tohoto vstupu o boční dveře kolem původního vstupního průjezdu. Tato rampa byla několikrát přestavována – naposledy v sedmdesátých letech 20. století. Když se začala před několika lety propadat komunikace, vedoucí přes rampu do zámku, nechalo město Holešov vykopat sondu, která odhalila, že uvnitř rampy je pod zásypem ukryt zcela unikátní raně barokní most, který byl postaven ve druhé polovině 17. století při výstavě zámku tehdejším majitelem holešovského panství, Janem hrabětem z Rottalu, moravským zemským hejtmanem. Tento dvouobloukový most je nejstarším a nejlépe zachovaným barokním mostem na Moravě a patří k evropským unikátům.

„Při rozhodování o způsobu rekonstrukce přístupové rampy do zámku přihlédlo město Holešov k existenci této nově objevené unikátní památky. Bylo zvoleno raritní řešení – stará rampa byla odstraněna a nová rampa byla pojata jako železobetonová skořápka, jejíž horní část překlenula torzo raně barokního mostu a opírá se o jeho mostovku, a tudíž vlastně existuje „most v mostě“, upřesňuje Karel Bartošek. Původní torzo mostu je tedy prezentováno uvnitř nové rampy – mostu a je dokonce přístupné. Díky točitému schodišti se bude moci stát součástí speciálních prohlídkových okruhů zámku. Celá rampa je architektonicky pojatá, a protože se vzhledem ke hmotě zámku, jehož vnější fasáda odpovídá včetně barevnosti stavu při jeho vzniku, tedy kolem poloviny 17. století jedná o moderní stavbu, je zde využitím moderních prvků a materiálů akcentován její současný výraz, kontrastující s raně barokní stavbou zámku.

Celou výstavbu nové přístupové rampy se podařilo městu realizovat ve druhé polovině letošního roku. Dodavatelem je osvědčená stavební firma RAPOS, která realizovala dosavadní rekonstrukční práce na zámku a za jejich realizaci získala v letošním roce ocenění „Stavba roku 2017“ v kategorii „Realizace rozvojových projektů měst a obcí“. Město Holešov bylo v loňském roce rovněž navrženo Národním památkovým ústavem za Zlínský kraj na ocenění Patrimonium pro futuro v kategorii Památková obnova za rekonstrukci holešovského zámku.

Celkové náklady na unikátní obnovu přístupové rampy do holešovského zámku činí 7 milionů Kč.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient