Search
Close this search box.

Diakonie Vsetín nabízí hospicovou péči zdarma

Pomoc v nejtěžších okamžicích života, ve chvíli, kdy život končí, nabízí domácí hospic Devětsil umírajícím na Vsetínsku od ledna 2016. Dobrou zprávou pro rodiny, které se rozhodly doma pečovat o své nevyléčitelně nemocné, je, že od října 2018 poskytuje Devětsil služby zdarma. Podařilo se totiž podepsat smlouvy téměř se všemi zdravotními pojišťovnami.

„Za podepsáním smluv se zdravotními pojišťovnami je nepřetržité dvouleté úsilí. Od října 2018 máme podepsané smlouvy s VZP, VoZP, OZP, ZPS, ZPMV, RBP. Pouze Průmyslová zdravotní pojišťovna s námi smlouvu neuzavřela, uvedla Ilona Ostřanská, vedoucí domácího hospice Devětsil. „Vynaložené úsilí ovšem stojí za to. Rodiny, které jsou sevřeny blížícím se odchodem milovaného člověka, se nemusí starat i o finanční stránku poskytované odborné péče,“ řekla Ilona Ostřanská a doplňuje: „Z reakcí rodin, které tímto obtížným obdobím a ztrátou blízkého prošly je jednoznačné, že možnost završit svůj život v domácím prostředí je ta nejlepší věc, kterou pro svého blízkého mohly udělat.“

Slyšet z úst lékaře, že ukončuje léčbu, protože nemoc vítězí, je jednou z těch nejtěžších chvil. Před nemocným a jeho rodinou najednou vyvstává řada otázek. Nechat blízkého v nemocnici nebo o něj pečovat doma? Může vůbec vážně nemocný člověk doma umírat? Co budu dělat, když se jeho stav zhorší? Pomoc v takovém případě nabízí právě domácí hospic Devětsil.

„Multidisciplinární tým složený z lékaře, zdravotních sester, sociálního pracovníka, ale i psychologa a duchovního, je k dispozici nemocnému, ale i všem, kteří o něj pečují. Sestra a lékař jsou na pohotovosti 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Rodinného příslušníka, který o nemocného pečuje, naučíme vše potřebné. Dostane potřebné léky, pokud by se zdravotní stav nemocného náhle zhoršil. Nejdůležitější pro pečující je pohotovostní telefonní číslo na sestru, které může volat kdykoliv, když si neví rady. Pokud se nepodaří vše vyřešit po telefonu, sestra k nemocnému přijede a to kdykoliv. Garantujeme příjezd do půl hodiny,“ popsala Ostřanská a pokračuje: „Součástí našich služeb je také možnost zapůjčení polohovací postele, toaletní židle, ale i přístrojů např. koncentrátor kyslíku nebo odsávačka. Součástí péče je také poskytnutí všech léků a potřeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění, např. jednorázové inkontinenční pomůcky.

Domácí hospic Devětsil poskytuje své služby osobám od 19 let, v okruhu do 25 km od Vsetína. Obrátit se o pomoc nebo o radu můžete u vedoucí služby Ilony Ostřanské na telefonním čísle: 731 640 764.

Z dopisu paní L., která využila služby domácího hospice Devětsil:

„Můj manžel si moc přál, aby poslední dny života mohl dožít doma, kde to tolik miloval, se svými blízkými a rodinou. Když jsem se v Brně na Masarykově onkologickém ústavu dozvěděla, že léčba přestala účinkovat a že manžela propustí do domácí péče, byla jsem pevně rozhodnuta, že vyhovím posledním přáním manžela. Netušila jsem, co všechno to obnáší. Fyzicky jsem na to byla připravená, ale psychicky mě to lámalo. Přišly pochybnosti, jestli na to stačím, jestli to dělám dobře. Na doporučení kamarádky jsem se obrátila na domácí hospic Devětsil a bylo to mé nejlepší rozhodnutí. Díky sestřičkám, které nás navštěvovaly doma, jsem vždy dostala pomoc a cenné rady, jak jít dál. Staly se mi rádkyněmi i vrbou, naslouchaly mým projevům smutku a steskům. Děvčata rovněž zajistila léky a zdravotní pomůcky, které jsme potřebovali. Velkou službu a skvělý profesionální přístup a empatii prokázali oba mladí lékaři. Chci z celého srdce upřímně poděkovat všem, kteří jste nám, v posledních dnech života manžela, pomáhali. Moc si vážím Vaší neocenitelné služby, která je tady pro nás všechny ve chvílích nejtěžších. Jen s Vaší pomocí bylo možné srovnat si myšlenky o konci života a překonat vše, co je s tím spojeno. S vděčností a úctou, L.“

Diakonie Vsetín (2004 – 2018) je největší poskytovatel sociálních služeb na Vsetíně s 14 letou tradicí. Zajišťuje komplexní služby pro seniory, kteří ztratili svou soběstačnost a jsou odkázáni na pomoc druhých. Rovněž nabízí pomoc dospívajícím či rodinám s dětmi, kteří jsou dlouhodobě v nepříznivé sociální situaci a nedokáží ji sami řešit. Od roku 2016 poskytuje službu domácího hospice. Diakonie Vsetín zaměstnává 99 stálých zaměstnanců, poskytuje podporu přibližně 430 uživatelům ročně.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Tvorba webových stránek: Webklient