Dětská skupina NEMO v hořovické nemocnici má za sebou první rok provozu

Vedení hořovické nemocnice vyšlo vstříc přání několika desítek zaměstnanců s dětmi předškolního věku a téměř před rokem zřídilo dětskou skupinu. Tato nemocniční „školka“ již stihla během léta uspořádat pro své děti příměstský tábor.

„Po prvotním seznamování se se službou ze strany dětí, rodičů a odborného personálu se nám podařilo ustálit denní provoz. U některých dětí probíhala adaptace na nové prostředí pozvolna. Vždy jsme ke každému dítku přistupovali individuálně, s přihlédnutím k věku a jeho schopnostem,“ popisuje začátky fungování školky Mgr. Daniela Korosová, vedoucí dětské skupiny NEMO.

Snahou vychovatelek, ale i vedení nemocnice, bylo vytvořit příjemné prostředí, které by bylo po fyzické, psychické i sociální stránce bezpečné pro děti, jejich rodiče i působící personál. „Děti by se měly cítit ve školce spokojeně a jistě, což se nám doufám daří. V průběhu roku přicházely nové děti a zároveň několik dětí od prvního září odchází do spádových mateřských škol v místě bydliště,“ konstatuje paní Korosová.

Během léta se školce povedlo uspořádat letní příměstský tábor, a to rovnou dva běhy. Tábor byl určen pro děti zaměstnanců nemocnice, které dochází na 1. stupeň základní školy. První běh letního příměstského tábora proběhl v červenci a táborová hra se nesla v duchu pravěku (viz fotogalerie). „V srpnu jsme pokračovali druhým během a děti celý týden provázely pohádkové postavy. Na oba běhy byl zajištěn odborný pedagogický personál se zkušenostmi v oblasti volnočasových aktivit dětí. Na zrealizování příměstského tábora máme velmi kladné ohlasy a již přemýšlíme o táborech v příštím roce,“ říká vedoucí nemocniční školky.

Od září čeká děti i vychovatelky dětské skupiny NEMO „pomyslný“ začátek nového školního roku. „Aktuálně máme přihlášeno k docházce 27 dětí a stále se nám ozývají další zájemci. V novém školním roce bychom rádi s dětmi uskutečnili výlet za zvířátky, návštěvu divadelního představení pro děti, společnou akci s rodiči a předvánoční focení dětí. Těšíme se na nové dětičky a doufáme, že se jim v Nemu bude líbit,“ líčí své plány na nadcházející měsíce paní Korosová.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Léto v Česku: Objevte kouzlo Vltavy a jižních Čech

Léto je tady a s ním i doba dovolených a výletů. Pokud plánujete trávit část svých letních dnů doma, v České republice, neměli byste vynechat jižní Čechy, oblast bohatou na historii, kulturu a nádhernou přírodu. A pro všechny milovníky vodních sportů je zde speciální novinka: nová vodácká mapa pro řeku Vltavu.