Detektory oxidu uhelnatého zakoupené městem Ostrava zachránily první životy

Město Ostrava vybavuje od začátku letošního roku obecní byty požárními hlásiči a detektory oxidu uhelnatého (CO). Byly nakoupeny z prostředků města a jejich instalace je zajišťována jednotlivými obvody. Je to akce, která svým rozsahem doposud nemá v České republice obdoby. První výsledky instalace hlásičů se již dostavily. V obvodu Moravská Ostrava a Přívoz nově nainstalované detektory CO zachránily před otravou čtyři rodiny.

V centrálním obvodu Moravská Ostrava a Přívoz zaregistrovali již čtyři případy, kdy detektory CO spustily varovný signál, protože hodnota plynu překročila limitní hodnoty. Hasiči, kteří byli po spuštění alarmu přivoláni, potvrdili, že v jednom případě naměřili smrtelnou hodnotu. Oxid uhelnatý je velmi nebezpečný, protože je bez zápachu a je neviditelný. Člověk jej není schopen zaregistrovat.

„Poslední události potvrzují správnost našeho rozhodnutí vybavit obecní byty detektory. Jde o nejlepší důkaz, že toto opatření funguje a chrání to nejcennější – lidské životy,“ řekl primátor města Ostravy Tomáš Macura. „Záměrem města je v zájmu zvýšení bezpečnosti svých občanů a ochrany svého majetku mít nainstalovány detektory ve všech obecních bytech. Jak jsme deklarovali, oslovili jsme znovu všechny městské obvody s opakovanou nabídkou nákupu těchto zařízení i pro další byty v jejich správě,“ dodal Tomáš Macura.

V první vlně jsou instalovány detektory požáru do 2800 obecních bytů ve 14 obvodech, detektory CO byly instalovány do 1700 bytů. Nejvíce hlásičů požáru je v obvodech Slezská Ostrava (1051), Poruba (702) a Moravská Ostrava a Přívoz (300). Nejvíce detektorů oxidu uhelnatého je v Moravské Ostravě a Přívozu (500), Slezské Ostravě (304) a v Radvanicích a Bartovicích (267). Předpokládaný termín ukončení instalace detektorů městskými obvody je v srpnu 2018.

Druhá vlna instalace těchto zařízení je plánována na druhou polovinu roku 2018. V obvodech Mariánské Hory a Hulváky, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava-Jih a v bytech patřících MMO bude nainstalováno 7930 požárních hlásičů a 386 detektorů CO (ty se montují jen do bytů využívajících spalovací zařízení pro ohřev vody a topení). V tuto chvíli probíhá příprava podkladů pro vyhlášení výběrového řízení na dodavatele zařízení. V rámci tohoto řízení bude vybrán i dodavatel instalace zařízení do jednotlivých bytů.

Na základě čerstvých zkušeností, kdy se jedna z rodin pokoušela vypnout alarm detektoru oxidu uhelnatého vyjmutím baterií, závěrem upozorňujeme, aby lidé hlášení detektorů nebrali na lehkou váhu a vždy volali číslo 112, důsledně vyvětrali otevřením oken, příslušný zdroj oxidu uhelnatého vypnuli a nechali zkontrolovat odbornou plynařskou firmou.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Léto v Česku: Objevte kouzlo Vltavy a jižních Čech

Léto je tady a s ním i doba dovolených a výletů. Pokud plánujete trávit část svých letních dnů doma, v České republice, neměli byste vynechat jižní Čechy, oblast bohatou na historii, kulturu a nádhernou přírodu. A pro všechny milovníky vodních sportů je zde speciální novinka: nová vodácká mapa pro řeku Vltavu.