Den otevřených dveří Šance, zařízení pro sociálně vyloučené

Zveme veřejnost na den otevřených dveří Šance, objektu, který bude sloužit osobám, které jsou ohrožené nebo postižené sociálním vyloučením. Den otevřených dveří se uskuteční 30. 11. 2018 od 9 do 14 hodin. V jeho rámci bude možné si celý objekt nejen prohlédnout, ale také se dozvědět podrobnosti o jeho fungování.

Cílovou skupinou pro poskytnutí služeb jsou lidé, kteří jsou bez domova, nemají tedy ani bydlení, ani ubytování., a to ať už dlouhodobě nebo krátkodobě. „Šance nabízí podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb osobám postiženým sociálním vyloučením. Nabídneme jim nejen zázemí, ale také široké spektrum služeb, které jim pomůže v sociální rehabilitaci, ideálně jim umožní začít nový život,“ říká Sandra Pařízková, vedoucí Sociálních služeb města Svitavy.
V objektu vzniklo nízkoprahové denní centrum s kapacitou 12 osob, noclehárna s kapacitou 8 lůžek pro muže a 4 lůžka pro ženy a azylový dům pro osoby bez přístřeší s kapacitou 16 lůžek pro muže a 3 lůžka pro ženy. Šance nabídne také navazující služby, jako systém podporovaného sociálního bydlení a služeb sociální rehabilitace nebo podporovaného zaměstnávání. Celkové náklady na stavbu činí 20 055 869.- Kč, z toho dotace 17 852 553.- Kč a vlastní zdroje 2 203 316.- Kč.

Scroll to Top
Web spravuje Webklient