Search
Close this search box.

Den otevřených dveří hlučínské radnice

Na Den otevřených dveří radnice zve Městský úřad Hlučín. Uskuteční se v úterý 27. listopadu od 8 do 18 hodin. V dopoledních hodinách si prohlídku mohou předem dohodnout školy, školky a další organizace. V odpoledních hodinách se budou prohlídky pro veřejnost konat vždy v každou celou hodinu, vycházet se bude z vestibulu radnice. Akci radnice pořádá k připomenutí významného výročí, letos je to 150 let od jejího postavení.
Historii budovy v roce 2008 zdařile popsal ve své diplomové práci na Filosofické fakultě Ostravské univerzity Adam Hubáček, který se velmi podrobně věnoval hlučínské architektuře. Zmiňuje v ní mimo jiné, že stará budova městské samosprávy přestala být vyhovující někdy v 60. letech 19. století. Městská rada se proto 16. srpna 1865 rozhodla pro koupi domu číslo 39, který sousedil s městským domem a hned vedle s tehdejší radnicí. Na těchto třech parcelách mohla tehdejší reprezentace Hlučína vybudovat dostatečně monumentální sídlo, které by přispělo ke zvýšení prestiže města. Základní kámen nové radnice byl položen 24. dubna 1867 a rok na to budova podle návrhu architekta Pawła Jackische stála. Je vybudována v novorenesančním stylu s přízemní pásovou rustikou a výrazným zdobením pod korunní římsou. Nová stavba o třech nadzemních podlažích a s půdním polopatrem měla na Hlučín úctyhodné rozměry; průčelí je dlouhé 92 stop, tedy asi 30 metrů, hloubka budovy je 52 stop, což je 16,5 metru, a výška 61 stop, něco přes 19 metrů. „V průčelí je devět okenních os členěných horizontálně římsami a římsovým kladím, vertikálně okenními osami a pilastry. Vedle kordónových říms to byla především profilovaná korunní římsa na konzolách zdobených akanty, pod níž architekt situoval pás květinových festonů zavěšených na balustrách s ozdobnými stuhami. Pravoúhlá okna nechal rámovat profilovanými šambránami, okna druhého patra navíc flankoval pilastry se stylizovanými korintskými hlavicemi nesoucími úseky římsového kladí,“ vypočítává Adam Hubáček. Z interiéru vynikala především vstupní hala se dvěma středovými litinovými sloupy s dekorativními hlavicemi podpírajícími pruskou plackovou klenbu.Budova radnice byla v 50. letech 20. století stavebně upravována. Před průčelí byl přistavěn balkónový portikus o šířce tří okenních os do výše prvního patra. Balkón byl nesen třemi válcovými pilíři obloženými keramickým obkladem. V roce 1959 se vestavěním sňatkové síně zmenšil prostor vestibulu. V 80. letech bylo nevhodně upraveno dvorní průčelí, k němuž se nově pojila přístavba s břízolitovou fasádou a typizovanými okny, jež hmotově převyšovala původní budovu radnice. Při obnově v letech 2001 až 2002 se změnil povrch a tvar nosných pilířů balkónu, odstranil se jejich keramický obklad a pilíře získaly tvar hladce omítaných jednoduchých hranolů. Radnice byla první stavbou v prostoru náměstí, která nerespektovala původní středověkou parcelaci a dávala mu zcela jiný rozměr.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Pomerančová kůra – vlastnosti a použití

Pomeranče jsou jedním z nejpopulárnějších citrusových plodů. Kromě šťavnaté dužiny lze konzumovat také kůru, která rovněž má mnoho zdravotních vlastností. Proč bychom měli jíst pomerančovou

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient