Den otevřených dveří hlučínské radnice

Na Den otevřených dveří radnice zve Městský úřad Hlučín. Uskuteční se v úterý 27. listopadu od 8 do 18 hodin. V dopoledních hodinách si prohlídku mohou předem dohodnout školy, školky a další organizace. V odpoledních hodinách se budou prohlídky pro veřejnost konat vždy v každou celou hodinu, vycházet se bude z vestibulu radnice. Akci radnice pořádá k připomenutí významného výročí, letos je to 150 let od jejího postavení.
Historii budovy v roce 2008 zdařile popsal ve své diplomové práci na Filosofické fakultě Ostravské univerzity Adam Hubáček, který se velmi podrobně věnoval hlučínské architektuře. Zmiňuje v ní mimo jiné, že stará budova městské samosprávy přestala být vyhovující někdy v 60. letech 19. století. Městská rada se proto 16. srpna 1865 rozhodla pro koupi domu číslo 39, který sousedil s městským domem a hned vedle s tehdejší radnicí. Na těchto třech parcelách mohla tehdejší reprezentace Hlučína vybudovat dostatečně monumentální sídlo, které by přispělo ke zvýšení prestiže města. Základní kámen nové radnice byl položen 24. dubna 1867 a rok na to budova podle návrhu architekta Pawła Jackische stála. Je vybudována v novorenesančním stylu s přízemní pásovou rustikou a výrazným zdobením pod korunní římsou. Nová stavba o třech nadzemních podlažích a s půdním polopatrem měla na Hlučín úctyhodné rozměry; průčelí je dlouhé 92 stop, tedy asi 30 metrů, hloubka budovy je 52 stop, což je 16,5 metru, a výška 61 stop, něco přes 19 metrů. „V průčelí je devět okenních os členěných horizontálně římsami a římsovým kladím, vertikálně okenními osami a pilastry. Vedle kordónových říms to byla především profilovaná korunní římsa na konzolách zdobených akanty, pod níž architekt situoval pás květinových festonů zavěšených na balustrách s ozdobnými stuhami. Pravoúhlá okna nechal rámovat profilovanými šambránami, okna druhého patra navíc flankoval pilastry se stylizovanými korintskými hlavicemi nesoucími úseky římsového kladí,“ vypočítává Adam Hubáček. Z interiéru vynikala především vstupní hala se dvěma středovými litinovými sloupy s dekorativními hlavicemi podpírajícími pruskou plackovou klenbu.Budova radnice byla v 50. letech 20. století stavebně upravována. Před průčelí byl přistavěn balkónový portikus o šířce tří okenních os do výše prvního patra. Balkón byl nesen třemi válcovými pilíři obloženými keramickým obkladem. V roce 1959 se vestavěním sňatkové síně zmenšil prostor vestibulu. V 80. letech bylo nevhodně upraveno dvorní průčelí, k němuž se nově pojila přístavba s břízolitovou fasádou a typizovanými okny, jež hmotově převyšovala původní budovu radnice. Při obnově v letech 2001 až 2002 se změnil povrch a tvar nosných pilířů balkónu, odstranil se jejich keramický obklad a pilíře získaly tvar hladce omítaných jednoduchých hranolů. Radnice byla první stavbou v prostoru náměstí, která nerespektovala původní středověkou parcelaci a dávala mu zcela jiný rozměr.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Jak vybrat originální pergolu na terasu?

Zahradní pergoly jsou nedílnou součástí venkovního prostoru a nabízejí mnoho možností pro vytvoření stylové terasy, klidného místa pro odpočinek nebo venkovního jídelního prostoru. Tyto stavby mohou být vyrobeny z různých materiálů a v různých stylech, od klasického po moderní, a slouží jako alternativa k tradičním zahradním altánům. V tomto článku se podíváme na zahradní pergoly blíže, uvedeme jejich vlastnosti a využití, a také se zaměříme na různé styly, které je možné použít pro vytvoření elegantní a funkční terasy.

SPORT PORADNA: Jak na výběr těch nejvhodnějších kopaček

Milujete fotbal a poohlížíte se po té správné obuvi na kopanou? Poradíme vám s výběrem fotbalových kopaček. Můžeme začít tím, že se zamyslíme nad tím, jaký typ hřiště budete nejčastěji hrát, jaký je váš herní styl a jaký rozpočet máte na kopačky vyčleněný. To vám pomůže zúžit možnosti a snáze se rozhodnout.