Děčínský den komplexní interní péče se uskutečnil již pošesté

Interní oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., uspořádalo v říjnu 2018 pod záštitou generálního ředitele Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petra Fialy a primátorky města Děčín Mgr. Marie Blažkové odbornou konferenci „6. Děčínský den komplexní interní péče“. Akce se tradičně konala v reprezentačních prostorách děčínského zámku za účasti bezmála dvou set zdravotníků.

V „Bloku primářů“ bylo připraveno šest přednášek, např. Koronární i nekoronární intervence a antitrombotická léčba, Diabetik v ordinaci praktického lékaře nebo Optimální farmakologická léčba srdeční slabosti a hyperlipoproteinemie. „Blok mladých internistů“ nabídl mimo jiné témata Komplikace chronických interních onemocnění či Paraneoplasie na interním oddělení.

„Je už tradicí, že zde v Děčíně připravujeme setkání lékařů. Za to patří organizátorům veliké poděkování. Zároveň nás těší velký zájem o takový způsob prezentace novinek a výsledků práce zástupců interních, ale i dalších oborů, který rok od roku roste,“ řekl MUDr. Michal Hanauer, MBA, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., který pozdravil účastníky konference i jménem generálního ředitele Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petra Fialy.

„Jsem ráda, že si naši lékaři pravidelně vzájemně vyměňují a předávají zkušenosti s dalšími odborníky z jiných nemocnic. Zkvalitňovaní poskytované péče je prioritou a mě těší, že k pravidelnému setkávání dochází právě v našem městě,“ pozdravila účastníky Mgr. Marie Blažková, primátorka města Děčín.

Odbornými garanty konference „6. Děčínský den komplexní interní péče“ byli MUDr. Daniela Kallmünzerová, primářka Interního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., a MUDr. Antonín Novák, bývalý primář oddělení.

„Děčínská konference interní péče se stala již tradicí. Oceňuji vysokou úroveň nejen prezentací zkušených přednášejících, ale i výbornou kvalitu prezentací mladých kolegů. Děčínský den interní péče je navíc jednou z mála příležitostí, při nichž se můžeme setkat s kolegy z terénu a přiblížit jim naši práci. Velmi nás potěšila i tradičně vysoká účast posluchačů,“ hodnotí setkání MUDr. Daniela Kallmunzerová.

Interní oddělení děčínské nemocnice poskytuje léčebně-diagnostickou, preventivní a konziliární činnost ve všech základních oborech interního lékařství. Zároveň zajišťuje pro pacienty následnou ošetřovatelskou péči. Interní oddělení je rozděleno na část lůžkovou a část ambulantní. Součástí oddělení je hemodialyzační středisko zajišťující ambulantní péči o pacienty s akutním a chronickým onemocněním ledvin.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Léto v Česku: Objevte kouzlo Vltavy a jižních Čech

Léto je tady a s ním i doba dovolených a výletů. Pokud plánujete trávit část svých letních dnů doma, v České republice, neměli byste vynechat jižní Čechy, oblast bohatou na historii, kulturu a nádhernou přírodu. A pro všechny milovníky vodních sportů je zde speciální novinka: nová vodácká mapa pro řeku Vltavu.