Search
Close this search box.

Děčín bude mít moderní digitální sirény

Město vybuduje zcela nový Varovný a informační systém. Díky němu budou obyvatelé včas informováni o mimořádné situaci, která může ve městě nastat.

V Děčíně existuje celá řada rizik ohrožujících životy, zdraví a majetek obyvatelstva. Jedná se zejména o povodně na řece Labi, skalní sesuvy, rizika chemické havárie a další. „Varování a vyrozumění obyvatel je jedním z nejdůležitějších opatření při vzniku takové mimořádné události a dosavadní systém varování obyvatel je již zastaralý. Proto jsme se rozhodli pořídit systém nový, jehož největší výhodou je přenos mluveného slova, které upřesní informace o charakteru ohrožení, ale také bude možné vydávat pokyny obyvatelům například k evakuaci, omezení větrání a podobně,“ vysvětlila Marie Blažková, primátorka města.

Dosavadní způsob varování obyvatel pochází z dob působnosti okresních úřadů, které rozhodovaly o rozmístění a hustotě pokrytí území města sirénami. Tento již zastaralý systém, tvořený rotačními sirénami, v současné době provozuje hasičský záchranný sbor. Nový systém, který pokrývá zejména záplavová území v oblastech podél toku řeky Labe a také místa s větším výskytem osob, kde hrozí riziko živelné pohromy nebo havárie, bude tvořen vysílacím pracovištěm obsluhovaným z městské policie, dále dvěma převaděči radiového signálu, které zajistí pokrytí území města signálem, a to i v odlehlejších městských částech, jakými jsou Dolní Žleb, Loubí, Nebočady nebo Vilsnice, a koncovými prvky, kterými jsou „mluvící“ sirény a reproduktory. Všechny součásti systému budou pracovat v případě výpadku elektrické energie na záložní akumulátory až po dobu 72 hodin. Do systému lze také integrovat výstupy ze srážkoměrů, hladinoměrů a různých čidel. To umožní krizovým štábům získat včasnou informaci o základních hydrometeorologických údajích na území města při ohrožení povodněmi. Do systému lze integrovat také výstupní data z monitoringu skalních bloků, kdy při nestabilitě některého z nich dojde k včasnému varování, evakuaci, omezení dopravy a přijetí dalších opatření.

Realizace projektu má být zahájena ještě do konce letošního roku a dokončena pak v roce 2019. V současné době hledá město dodavatele, předpokládaná hodnota této zakázky je 6 350 000 Kč bez DPH. Další informace jsou zveřejněny na portálu E-ZAK. Na pořízení nového varovného systému město využije podpory fondů Evropské unie.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Pomerančová kůra – vlastnosti a použití

Pomeranče jsou jedním z nejpopulárnějších citrusových plodů. Kromě šťavnaté dužiny lze konzumovat také kůru, která rovněž má mnoho zdravotních vlastností. Proč bychom měli jíst pomerančovou

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient