Search
Close this search box.

Děčín bude mít moderní digitální sirény

Město vybuduje zcela nový Varovný a informační systém. Díky němu budou obyvatelé včas informováni o mimořádné situaci, která může ve městě nastat.

V Děčíně existuje celá řada rizik ohrožujících životy, zdraví a majetek obyvatelstva. Jedná se zejména o povodně na řece Labi, skalní sesuvy, rizika chemické havárie a další. „Varování a vyrozumění obyvatel je jedním z nejdůležitějších opatření při vzniku takové mimořádné události a dosavadní systém varování obyvatel je již zastaralý. Proto jsme se rozhodli pořídit systém nový, jehož největší výhodou je přenos mluveného slova, které upřesní informace o charakteru ohrožení, ale také bude možné vydávat pokyny obyvatelům například k evakuaci, omezení větrání a podobně,“ vysvětlila Marie Blažková, primátorka města.

Dosavadní způsob varování obyvatel pochází z dob působnosti okresních úřadů, které rozhodovaly o rozmístění a hustotě pokrytí území města sirénami. Tento již zastaralý systém, tvořený rotačními sirénami, v současné době provozuje hasičský záchranný sbor. Nový systém, který pokrývá zejména záplavová území v oblastech podél toku řeky Labe a také místa s větším výskytem osob, kde hrozí riziko živelné pohromy nebo havárie, bude tvořen vysílacím pracovištěm obsluhovaným z městské policie, dále dvěma převaděči radiového signálu, které zajistí pokrytí území města signálem, a to i v odlehlejších městských částech, jakými jsou Dolní Žleb, Loubí, Nebočady nebo Vilsnice, a koncovými prvky, kterými jsou „mluvící“ sirény a reproduktory. Všechny součásti systému budou pracovat v případě výpadku elektrické energie na záložní akumulátory až po dobu 72 hodin. Do systému lze také integrovat výstupy ze srážkoměrů, hladinoměrů a různých čidel. To umožní krizovým štábům získat včasnou informaci o základních hydrometeorologických údajích na území města při ohrožení povodněmi. Do systému lze integrovat také výstupní data z monitoringu skalních bloků, kdy při nestabilitě některého z nich dojde k včasnému varování, evakuaci, omezení dopravy a přijetí dalších opatření.

Realizace projektu má být zahájena ještě do konce letošního roku a dokončena pak v roce 2019. V současné době hledá město dodavatele, předpokládaná hodnota této zakázky je 6 350 000 Kč bez DPH. Další informace jsou zveřejněny na portálu E-ZAK. Na pořízení nového varovného systému město využije podpory fondů Evropské unie.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Investiční zlato, jistota s hologramem

Švýcarské zlaté slitky s hologramem od rafinerie Argor-Heraeus představují revoluci v oblasti investičního zlata. Nejedná se jen o obyčejné zlaté cihly, ale o vyspělé technologické

Tvorba webových stránek: Webklient