Cyklostezka z Valašských Klobouk směrem na Brumov – Bylnici získala devadesátiprocentní dotaci

(Aktualizováno před )

Cyklostezka z Valašských Klobouk směrem na Brumov – Bylnici bude podpořena z Evropských fondů. Město Valašské Klobouky uspělo při žádosti o dotaci z přeshraničního operačního programu INTERREG V – A SR – ČR, který projektu s partnerskou obcí Trenčianská Teplá přiznal dotaci ve výši 85%, dalších 5% přispívá státní rozpočet. Na české straně je zahrnuta nejen cyklostezka k Brumovu za 16,2 milionu korun, ale také rekonstrukce komunikace a výstavba jízdního pruhu pro cyklisty v ulici Koželužská za 1,4 milionu korun.

„Město bylo úspěšné při dvou žádostech o dotaci. Ze Státního fondu dopravní infrastruktury by mohlo čerpat podporu 8,2 milionu korun, z příhraničního programu INTERREG však byla přiznána dotace téměř ve dvojnásobné výši a doplatek města zde představuje částku 1,8 milionu korun. Z hlediska výhodnosti bylo proto rozhodnuto o využití Evropských fondů,“ řekla starostka Eliška Olšáková a dodala, že přidanou hodnotou této varianty je rovněž oprava ulice Koželužská.

Stavba cyklostezky už probíhá, aktuálně se po její trase provádějí zemní práce a vzniká podloží s inovativní technologií geobuněk, které budou tvořit podkladní vrstvu asfaltového povrchu. „V září se stavba posune k lokalitě zahrádkářského areálu, kde vyroste účelová komunikace včetně opěrných zdí a oplocení zahrádek. Začne se také pracovat na založení mostní konstrukce přes vodní tok Klobučka,“ přiblížil postup Radek Bařinka, vedoucí odboru investic a strategického rozvoje.

„Zahájení výstavby považujeme za velký úspěch, protože cyklostezka je širokou veřejností vnímána jako potřebná jednak z hlediska bezpečné dopravy, jednak z pohledu rozvoje cestovního ruchu v našem regionu,“ uvedla Eliška Olšáková. „Podstatná dotační podpora nám přitom umožní prostředky města využít na další připravované investiční akce, například na revitalizaci sídliště Luční či rekonstrukci městského koupaliště,“ dodala.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz