Search
Close this search box.

Cvičný výbuch přivolal do nymburské nemocnice deset jednotek hasičů

Ve čtvrtek 20. září se v nymburské nemocnici uskutečnilo taktické cvičení složek IZS při společném zásahu, jehož námětem byl výbuch zásobníku kyslíku s následným požárem a poškozením stavebních konstrukcí objektu E.

Po potvrzení výbuchu a požáru zaměstnanci nemocnice zahájili neprodleně činnosti vedoucí k hašení požáru a evakuaci osob. O události byla telefonicky vyrozuměna recepce nemocnice, která informaci ihned ohlásila Krajskému operačnímu a informačnímu středisku HZS Středočeského kraje.

Operační důstojník k události vyslal jednotky z druhého stupně požárního poplachového plánu – profesionální jednotky ze stanic Nymburk a Poděbrady, podnikovou jednotku Hasičské záchranné služby SŽDC Nymburk, místní dobrovolnou jednotku SDH Nymburk a také jednotky SDH obcí Všechlapy, Velké Zboží, Hronětice, Hrubý Jeseník a Lysá nad Labem. Zároveň byl poplach vyhlášen profesionálním hasičům ze stanice Mladá Boleslav, kteří vyjeli s technickým kontejnerem s výdřevou ke stabilizaci porušených stavebních konstrukcí objektu.

Hasiči po příjezdu a provedeném průzkumu rozdělili místo zásahu na úseky a stanovili jejich velitele, vymezili nebezpečný prostor a zahájili záchranné práce. Po zlikvidování požáru pokračovali v zahájené evakuaci osob mimo objekt, vyhledávali a třídili raněné, odvětrávali objekt pomocí přetlakové ventilace, sebrali nebezpečný odpad, zkontrolovali hydrantovou síť v areálu nemocnice a stabilizovali narušené svislé stavební konstrukce.

Celkem bylo ze dvou nadzemních podlaží evakuováno třicet lidí. K vyprošťování osob zavalených stavebními konstrukcemi byly použity pneumatické vaky. Vzhledem k rozsahu události ustanovil velitel zásahu štáb velitele zásahu, byl vyrozuměn starosta Města Nymburk a vedení nemocnice, které aktivovalo traumatologický plán. Mimo jiné byl přenosným dopravním značením upraven jednosměrný provoz v celém areálu kvůli očekávanému příjezdu a pohybu většího počtu záchranných vozidel složek IZS. V okolí nemocnice usměrňovaly dopravu hlídky Policie ČR.

Do nemocnice se dostavil i nymburský starosta s místostarosty, který nařídil prověřit dosah členů Krizového štábu ORP Nymburk.

K události dále dorazilo pět posádek Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, které na severní straně objektu zřídily shromaždiště raněných a prostor pro jejich třídění a transport v závislosti na rozsahu zranění. Lékaři nemocnice v souladu s traumatologickým plánem prováděli příjem některých zraněných na chirurgickou ambulanci.

Cílem cvičení bylo hlavně procvičit způsob zásahu složek IZS v neznámých prostorách nemocnice v kombinaci s přítomností osob s omezenou schopností pohybu, součinnost základních a ostatních složek integrovaného záchranného systému a dalších subjektů při společném zásahu ve zdravotnickém zařízení a způsob a rychlost vyrozumění a přenos informací, rozkazů a pokynů na všechny zainteresované složky.

Do cvičení se prakticky zapojily tři desítky figurantů, studentů Střední zdravotnické školy v Nymburce, kteří byli před zahájením cvičení reálně namaskováni.

Přínosem cvičení je zejména zjištění a odstranění nedostatků v dokumentaci. Na základě zjištěných nedostatků budou provedeny úpravy postupů a činností zaměstnanců nemocnice. Velice kladně lze hodnotit aktivní přístup a plnění úkolů všech účastníků cvičení, které proběhlo v nepříznivých klimatických podmínkách při teplotách vzduchu kolem třiceti stupňů.

Velké poděkování patří jednatelce nemocnice Ing. Aleně Havelkové, stejně jako jejím náměstkům Ing. Michalu Bredovi a Mgr. Miloslavu Klímovi a vedoucímu provoznímu technikovi Přemyslu Jáchymovi za umožnění uspořádání cvičení v areálu nemocnice i za velký podíl na jeho organizaci v přípravné fázi a spolupráci během cvičení.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient