Cvičení Karlín a Libeň 2018 prověřilo funkčnost protipovodňových opatření

Prakticky prověřit činnost všech složek, které se podílejí na řešení povodňových situací v Praze, procvičit správnou montáž a demontáž mobilních prvků protipovodňových opatření a prověřit stav pevných částí protipovodňové ochrany je cílem dnešního cvičení Karlín a Libeň 2018.

Cvičení zahrnuje etapu 0003 Karlín a Libeň na pravém břehu Vltavy mezi 52,5 a 44,5 říčním kilometrem. Celková délka protipovodňových opatření v oblasti Karlína a Libně měří 4,2 km, z toho mobilní protipovodňová opatření 506,9 metru o výšce od 0,8 metru po 3,8 metru. O vybudování protipovodňové ochrany v této oblasti Prahy bylo rozhodnuto po povodni v srpnu 2002. Ta zaplavila podstatnou část Karlína a v Libni oblast od náměstí Dr. Holého až na Palmovku. Jednalo se o povodní nejvíce zasaženou oblast. Muselo být evakuováno 28 000 obyvatel, škody na majetku dosáhly 7,2 miliard Kč a zaplaveny byly i stanice metra Florenc, Invalidovna a Palmovka.

Složky integrovaného záchranného systému už mnohokrát potvrdily, jak skvěle dokáží spolupracovat a v případě potřeby rychle a efektivně zasáhnout. Přesto je ale potřeba zásahy při krizových situacích stále nacvičovat, aby koordinace byla co možná nejlepší,“ uvedla primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová.

Protipovodňovou ochranu hl. m. Prahy etapa 0003 Karlín a Libeň tvoří vzájemně se prolínající opatření:

-mobilní protipovodňová opatření
-železobetonové zdi
-zemní protipovodňové valy
-protipovodňová opatření na kanalizační síti
-uzávěr Libeňských přístavů a čerpací stanice Rokytky

„Pokud bude Praha ohrožována velkou vodou, bude občany zajímat, jak jsou před ní chráněni. Připravenost odpovědných záchranných a preventivních složek je tedy základem pro jejich bezpečí. Máme dnes velmi kvalitní techniku, kterou město záchranáře proti riziku povodní vybavilo. Bez schopných a dobře vycvičených profesionálů z řad jednotek Integrovaného záchranného systému by však sama o sobě nebyla nic platná. Smyslem každého takového cvičení je proto přesvědčit se o tom, jak týmy protipovodňové ochrany zvládají své úkoly, které stojí na rychlosti a perfektní koordinaci,“ doplnil radní hl. m. Prahy pro oblast bezpečnosti Libor Hadrava.

Výstavba protipovodňových opatření v etapě 0003 byla postupně dokončována a předávána hlavnímu městu v rozmezí let 2005 až 2006 a vyžádala si investiční náklady ve výši 643,50 mil. Kč, z toho unikátní přečerpávací stanice a protipovodňový uzávěr Rokytky a Libeňských přístavů přišel na 301,72 mil. Kč. Jejich funkčnost se prokázala při povodni v červnu 2013, která způsobila pouze minimální škody. Protipovodňová ochrana hlavního města Prahy plně odolala a nebyly zaplaveny stanice metra.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Léto v Česku: Objevte kouzlo Vltavy a jižních Čech

Léto je tady a s ním i doba dovolených a výletů. Pokud plánujete trávit část svých letních dnů doma, v České republice, neměli byste vynechat jižní Čechy, oblast bohatou na historii, kulturu a nádhernou přírodu. A pro všechny milovníky vodních sportů je zde speciální novinka: nová vodácká mapa pro řeku Vltavu.

Jak se rodí pamětní mince? Poodhalte tajemství ražby mincí

Mince provázejí lidstvo již více než dvě tisíciletí. Nástroje používané pro výrobu mincí se za tu dlouhou dobu sice výrazně proměnily, některé věci ale přetrvávají. Ať už jde o klasické oběživo či mince pamětní, stále se jedná o poměrně složitý proces, který v sobě snoubí uměleckou, řemeslnou i čistě technologickou stránku.