Search
Close this search box.

Čtvrtina rozpočtu Znojma na příští rok půjde na investice

V roce 2019 budě město Znojmo hospodařit s celkovými příjmy ve výši 875 milionů a výdaji ve výši 924 milionů. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude kryt přebytky rozpočtů z předešlých let, s přebytkem město hospodaří kontinuálně od roku 2015. Při sestavování rozpočtu radnice vychází z několika různých prognóz příjmů a počítá se s konzervativnějším a odpovědnějším přístupem k tvorbě rozpočtu.

„Hned na úvod je důležité zmínit jeden fakt: právě díky odpovědnému hospodaření se nám podařilo výrazně snížit zadlužení města. Zatímco v roce 2012 činil dluh města v přepočtu na jednoho obyvatele 14 000 korun, v roce 2018 už to byla jen polovina, tj. 7 000 korun na obyvatele,“ uvádí jeden z nejdůležitějších rozpočtových ukazatelů starosta Jan Grois.

Co se týče příjmů, jsou vedle daňových příjmů výrazné i předpokládané finance plynoucí z dotací. V příštím roce se takto počítá s 30 miliony korun. „Kromě částečného financování projektu rekonstrukce staré školy v areálu Louckého kláštera, která je rozložena do tří let, chceme opětovně získat dotace například na sanaci skal v údolí řeky Dyje nebo na další etapu výměny oken v Louckém klášteře,“ dodává Grois.

Ve výdajích mají značné zastoupení opravy a investice. „I když se vlivem změn legislativy zvyšují náklady na provoz úřadu a na mzdy, za všechno zmiňme například stoupající platy v kultuře a sociálních službách, u kterých se navíc mění systém financování a města jsou čím dál více odkázána sama na sebe, tak i přesto se nám daří realizovat proinvestiční strategii rozpočtu. Do oprav a investic putuje příští rok 214 milionů korun, což je čtvrtina všech výdajů,“ vypočítává starosta Grois.

Mezi největší investice patří zádlažba ulice Hradní v areálu pivovaru (12 milionů korun), který se pomalu stává výkladní skříní historického centra města. V příštím roce tu Znojemský městský pivovar plánuje otevřít restauraci se zahrádkou a firma Vinotrh vinnou galerii a kavárnu. „Ukazuje se, že jsme pro rozvoj areálu pivovaru zvolili tu správou strategii. Pro jednotlivé budovy v areálu jsme hledali vhodné investory a jak je vidět, daří se nám je najít. Proto mám radost z toho, že se nám letos podařilo dokončit vybudování inženýrských sítí a příští rok se do zvelebování areálu pustí i soukromí investoři,“ připomíná avizované dění v areálu starosta Grois.

Mezi další velké investice patří financování probíhajících rekonstrukcí ulic Bala a Na Vyhlídce (12 milionů), rekonstrukce mostu na Koželužské ulici (7,5 milionů), rekonstrukce komunikací ulic Otokara Březiny (6,5 milionů) a U Rybníka (4 miliony). Dalších 8 milionů poputuje do dalších méně rozsáhlých oprav komunikací a chodníků. Revitalizace se dočká také sídliště ve vnitrobloku Sokolovská a Dukelská. Nové kanalizace se vybudují v ulici Hradišťská (7 milionů) a Kuchařovická (7,2 milionů), na Kuchařovické se bude navíc dělat i vodovod.

„Plánujeme také vybudovat montovaný parkovací dům v centru města a vypracování projektové dokumentace na parkoviště u nádraží. To chceme zprovoznit v roce 2020,“ doplňuje informace k problematice parkování starosta Jan Grois.

Dalších 16 projektů v celkové výši 6 milionů se ve městě Znojmě a jeho městských částí bude realizovat díky pilotnímu ročníku participativního rozpočtování Tvoříme Znojmo.

Podstatnou část financí město každoročně investuje do oprav škol a školek. Celkem se jedná o 35 milionů korun. Nejvýznamnější je rekonstrukce ZŠ Jubilejní park, kde se bude kompletně měnit plášť budovy. Celkový rozpočet oprav je 17 milionů korun, přičemž v příštím roce je v plánu proinvestovat 12 milionů korun. Dále významnou položkou je dokončení nástavby ZŠ nám. Republiky, tato rekonstrukce probíhá díky IROP. Na předfinancování je pro rok 2019 počítáno s částkou 14 milionů korun. Z mateřských škol můžeme jmenovat například dokončení rozšíření MŠ Loucká, díky kterému navyšujeme kapacitu školky o 16 dětí (1,7 milionů korun).

Na další podporu vzdělávání dá radnice v roce 2019 v rámci projektů Kolumbus a Kolumbus #2 celkem 2 650 000 korun. Kromě jazykového vzdělávání podporuje radnice i talentované žáky v různorodých oborech. Dalších 800 000 korun dostanou základní školy na podporu výuky jazyků přímo do svých rozpočtů.

Důležitou podporovanou oblastí zůstávají sociální služby, tam příští rok poputuje celkem 34 milionů korun. Dalších 3,3 milionů radnice investuje do rekonstrukce střechy v domově pro seniory na Vančurově ulici.

Co se týče financí na podporu kultury, sportu a volnočasových aktivit, pak jejich objem zůstává stejný jako v roce 2018, a to 26 milionů korun.

Rozpočet na rok 2019 budou zastupitelé projednávat na svém posledním letošním zasedání, které se koná v pondělí 10. prosince v 15:00 v zasedacím sále na nám. Armády.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient