Search
Close this search box.

ČSLH se vyjádřila k výrokům Milana Antoše

Milan Antoš lže, když tvrdí, že se úprava struktury soutěží a věkových kategorií nepřipravovala rok, ale kratší dobu.
Výkonný výbor ČSLH schválil harmonogram přípravy, konzultací a přijetí změn v organizaci soutěží v září 2016, v lednu 2017 uložil sportovnímu oddělení, aby byla podoba změn dále projednávána v hokejovém hnutí, reprezentační a dalších odborných komisích a v lednu 2018, aby byly návrhy s největší podporou – dvouročníková dorostenecká a tříročníková juniorská soutěž, kategorie 9. tříd, případně zachování stávajícího modelu s úpravou jeho struktury – vyhodnoceny včetně jejich dopadů se členy APK LH. Úpravu soutěží schválil VV ČSLH v březnu 2018, příprava na úrovni svazu, komisí a klubů tak trvala téměř osmnáct měsíců.

Milan Antoš lže, když tvrdí, že o změnách rozhodují lidé, kteří s dětmi a u mládeže nikdy nepracovali.

Na svazové úrovni se přípravě změny věnovaly – kromě sportovního oddělení a VV ČSLH – komise mládeže, reprezentační komise, sportovně technická komise, trenérsko metodická komise a poradní výbor, složený ze zástupců krajských svazů. Celkem jde přibližně o 70 osob, z nichž většina v mládežnickém hokeje působila nebo působí. Po celou dobu mohly svoje návrhy na organizaci soutěží zasílat také kluby, které se výchově mládeže věnují. Sekretariát ČSLH je k zaslání návrhů na organizaci soutěží vyzval ještě v prosinci 2017 a celkem obdržel návrhy od 44 klubů s mládežnickými mužstvy.

Milan Antoš lže, když tvrdí, že ČSLH nespravedlivě upřednostnil ročník 1997, zatímco úplně „utnul“ ročník 1999.

V sezóně 2017/18 mohli v nejvyšší soutěži juniorů nastupovat v rámci tzv. over age výjimky 3 hráči ročníku 1997, tj. prvního ročníku vyšší věkové kategorie. Celkem jich v extralize juniorů nastoupilo 61, což představuje cca 11 % hráčů. Stejnou výjimku budou mít v extralize a regionálních ligách juniorů v sezóně 2018/19 hráči ročníku 1999. Počet over age hráčů bude teprve stanoven, lze však předpokládat, že bude na stejné či podobné úrovni. Podle výkonnosti tak budou moci hráči ročníku 1999 nastupovat v extralize, I. lize, II. lize a krajských soutěžích dospělých a v rámci over age výjimky i v extralize a regionálních ligách juniorů, kde může jít přibližně o 288 míst. Pokud se někteří z nich přesto neprosadí, dojde k tomu na základě výkonnostního srovnání s vrstevníky, přičemž takovou selekci považuje ČSLH u téměř dvacetiletých hokejistů nejen za zcela ospravedlnitelné, ale z hlediska kvality soutěží i nutné.

Milan Antoš lže, když tvrdí, že tím ČSLH dává najevo, že mu jde jen o reprezentanty.
ČSLH dlouhodobě investuje do výchovy mládeže v klubech více prostředků než do mládežnických reprezentací, realizuje projekty jako Pojď hrát hokej, Hokejová výstroj nejmenším nebo Profesionální trenéři mládeže v menších klubech. V důsledku těchto aktivit vzrostl mimo jiné počet klubů v žákovských soutěžích téměř o polovinu a počet hokejistů v kategoriích 5 – 9 let se v posledních dvou sezónách zvýšil zhruba o 15 %.

Milan Antoš lže, když tvrdí, že nová úprava způsobila, že Praha bude mít v nejvyšších mládežnických soutěžích méně zástupců než Brno.
Nová struktura soutěží ani úprava věkových kategorií nemají na složení nejvyšší mládežnických soutěží v sezóně 2018/19 vliv. Účastníky extraligy juniorů a dorostu budou kluby, které si účast vybojovaly sportovní cestou, a to na základě kritérií, přijatých před sezónou a bez souvislosti s připravovanými změnami. V původním modelu by byl poměr zástupců obou měst v sezóně 2018/19 stejný.

ČSLH spolu s klubem HC Stadion Litoměřice zcela zásadně nesouhlasí s výrokem, že v klubu nenastupovali hráči, pro které je projekt s pracovním názvem „Dukla“ určen a že proto postrádá smysl. Milan Antoš lže, když tvrdí, že takoví hráči ročníku 1999 jsou „asi čtyři“ a „víceméně tam nejsou“.

V sezóně 2017/18 byl projekt určen pro hráče ročníku 1998 a po skončení mistrovství světa juniorů pro hráče ročníku 1999. Celkem jich v klubu nastoupilo v průběhu sezóny 23, z toho 11 hráčů ročníku 1998 a 12 hráčů ročníku 1999. Dvaadvacet z nich obléklo během sezóny dres reprezentace U19 nebo U20, 5 bylo nominováno na mistrovství světa juniorů. Řada z nich se potom v průběhu sezóna prosadila i v mateřských klubech a nastupovala v extralize. Počet juniorů, nastupujících v klubu HC Stadión Litoměřice, byl ve srovnání s průměrem WSM ligy trojnásobný a měli především mnohonásobně vyšší ice time, který se pohyboval mezi 09:00 – 20:00 minutami na utkání. Vzhledem k těmto číslům a výrazně pozitivním ohlasům bude ČSLH v projektu, realizovanému s perspektivou juniorského mistrovství světa v České republice, pokračovat a uvažuje o jeho rozšíření.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient