Search
Close this search box.

Co městu Písek přinese rozvoj konceptu eCulture

Více než roční intenzivní práce na přípravě projektu přinesla své ovoce a město Písek obdrželo koncem března zprávu o tom, že projekt Rozvoj konceptu eCulture ve městě Písek podaný v rámci výzvy 26 IROP byl schválen v plném rozsahu a může být přistoupeno k jeho realizaci.

Město Písek, jím zřizované organizace i spolky, pořadatelé a samosprávy ORP Písek disponují značným objemem dat mediálního charakteru a dat kulturního obsahu. Každý z vlastníků obhospodařuje svou sbírku bez jasné a ucelené struktury. Výsledkem toho je nepřehlednost a nejednotnost dat a z toho vyplývající obtížné použití. Mediální obsah většinou nepracuje s metadaty, to je důvodem velmi omezené a složité možnosti vyhledávání, což přináší velkou časovou náročnost a neefektivitu při práci s daty. Realizací projektu eCulture získají všichni efektivní a praktický nástroj pro práci s mediálními výstupy.

Základním záměrem projektu je soustředění veškerého mediálního obsahu (fotografie, video, audio, vizualizace, logotypy, manuály, marketingové materiály) na jedno místo do jedné databáze, jeho následná kategorizace a poskytnutí ve formě otevřených dat odborné i laické veřejnosti prostřednictvím atraktivního multimediálního portálu. Součástí projektu bude i osazení pěti outdoorových infoboxů ve veřejném prostoru a jednoho interaktivního prvku v Turistickém informačním centru.

Mediální obsah bude zabezpečen proti zneužití a zálohován proti ztrátě, která by v mnoha případech znamenala nenávratnou škodu. Při zpracování dat je požadován vysoký stupeň automatizace. Nad vytvořenou databází vznikne multimediální portál města, mobilní aplikace a stream služba, které umožní sjednotit mediální obraz města Písku a zefektivnit jeho další budování.
Mediální obsah se následně otevře nejen pro profesionální použití. Důležitou součástí projektu je i poskytnutí volného přístupu ke shromážděným datům pro širokou veřejnost. Obyvatelé města i jeho návštěvníci budou mít možnost prohlížet fotografie i videa, sdílet je na sociálních sítích, případně za určitých podmínek doplňovat a sdílet svůj vlastní obsah. Pořadatelé akcí získají prostor v cloudovém úložišti pro ukládání fotoreportů ze svých akcí.

Projekt Rozvoj konceptu eCulture ve městě Písek pracuje s tímto finančním rámcem:

Celková výše nákladů projektu 13.642.868 CZK
Příspěvek z prostředků Evropské Unie 11.596.437,80 CZK (85%)
Příspěvek z národních zdrojů 682.143,40 CZK (5%)
Vlastní zdroj financí (spoluúčast žadatele) 1.364.286,80 CZK (10%)

Provozní výdaje po dobu udržitelnosti projektu (5 let) byly stanoveny ve výši 208.000 CZK ročně. Tuto částku obdrží za administraci a naplňování projektu destinační společnost Píseckem, s.r.o., jejímž stoprocentním vlastníkem je město Písek a která je nositelem myšlenky projektu.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Pomerančová kůra – vlastnosti a použití

Pomeranče jsou jedním z nejpopulárnějších citrusových plodů. Kromě šťavnaté dužiny lze konzumovat také kůru, která rovněž má mnoho zdravotních vlastností. Proč bychom měli jíst pomerančovou

Tvorba webových stránek: Webklient